Bordtennis / Arrangementer / Norges Bordtennisforbunds 51. Ordinære ting / Nyheter / Sakliste Bordtennisforbunds 51. Ordinære ting
Nett men nettmæler.jpg

Sakliste Bordtennisforbunds 51. Ordinære ting

Sak 1 Godkjenne de fremmøtte representanter

Sak 2 Godkjenne innkalling, saklisten og forretningsorden

Sak 3 Valg av

  • 2 dirigenter
  • 2 sekretærer
  • Redaksjonskomité bestående av 3 medlemmer
  • 2 desisorer, representanter til å undertegne protokollen

Sak 4 Behandle forbundets årsberetning 2019-2020

Sak 5 Behandle forbundets årsregnskap for 2019 og 2020

Sak 6 Behandle innkomne lovforslag

Sak 7 Fastsette klubbenes årskontingent til forbundet

Sak 8 Vedta budsjett for året 2021

Sak 9 Behandle Langtidsbudsjett 2022 - 2023

Sak 10 Valg

Sak 11 Bestemme sted og tid for neste Ting

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping