Bordtennis / Regioner / Region Øst / Nyheter / NBTF Region Øst inviterer til årsmøte mandag 14. juni 2021 kl 18:00
Øivind-TD.jpg

NBTF Region Øst inviterer til årsmøte mandag 14. juni 2021 kl 18:00

NBTF Region Øst inviterer til årsmøte mandag 14. juni 2021 kl 18:00
  • Møtet avholdes digitalt, og informasjon om møtekode mv sendes de som melder seg på
  • Påmelding til oivind.eriksen@skatteetaten.no innen mandag 7. juni 2021

Agenda

 1. Åpning.
 2. Godkjenning av formalia (innkalling, stemmeberettigede og dagsorden/agenda).
 3. Protokollsignatur/dirigent/referent
  1. Valg av to representanter til å signere årsmøteprotokollen.
  2. Valg av dirigent/møteleder.
  3. Valg av referent.
 4. Årsberetning
  1. Gjennomgang og godkjenning av årsberetningen for 2020.
 5. Innkomne forslag
  1. Vedtak vedrørende innkomne forslag. Frist for innsending av forslag 31. mai 2021.
 6. Fastsettelse av kontingenter
  1. Vedtak om kontingent.
 7. Regnskap
  1. Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for
 8. Budsjett
  1. Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2021.
 9. Valg
  1. Styre
  2. Kontrollutvalg
  3. Representanter til NBTFs ting eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter
  4. Valgkomité

Saksdokumenter sendes ut i forkant, eventuelt fremlegges og gjennomgås på årsmøtet.

For å ha stemmerett må representanten ha fylt 15 år og klubben må ha betalt kontingenten til NBTF Region Øst for 2020.

 • For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettens lovgrunnlag § 5 til § 8.
STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV