Bordtennis / Utøver / Para / Støtteordninger og utstyr
Nora.jpg

Støtteordninger og utstyr

AKTIVITETSHJELPEMIDLER

Den som ikke kan benytte standard utstyr til lek og sportsaktiviteter og har
behov for aktivitetshjelpemidler, kan søke om utlån av slikt utstyr via
hjelpemiddelsentralen i eget fylke. Utlån betyr at hjelpemidlet kan lånes så
lenge det er bruk for det. Når man vokser fra det, eller av andre grunner ikke
bruker hjelpemidlet lenger, skal det leveres tilbake.

Det skal søkes på eget søknadsskjema: ”Søknad om varig utlån”. Skjemaet
kan du få hos kommuneergoterapeuten, på det lokale NAVkontoret, hjelpemiddelsentralen eller finne på nett; 
www.nav.no.

På nettadressen vil du også finne aktuelle hjelpeskjemaer. Søknaden skal
sendes til hjelpemiddelsentralen i hjemfylket. Den skal begrunnes, og
ergoterapeut eller fysioterapeut i hjemkommunen kan kontaktes for å få hjelp
til dette. Hjelpemiddelsentralen har utarbeidet hjelpeskjemaer/målskjemaer for enkelte hjelpemidler og disse må følge med i søknaden. Fullstendige og godt utfylte søknader bidrar til kortere behandlingstid. 
Les mer i veileder
aktivitetshjelpemidler 
fra Beitostølen Helsesportsenter (mangler lenke / lenke i PDF-dokument var feil)


TRANSPORT

Det finnes flere ulike støtteordninger som skal bidra til at mennesker med
funksjonsnedsettelser får dekket sitt transportbehov. NAV tilbyr fritidsreiser,
reiser til og fra trening, gjennom tilrettelagt transport (TT-ordningen). Denne
ordninger er ment som et tilbud som retter seg mot personer med
funksjonsnedsettelser som ikke kan bruke kollektivtranpsort eller eget
kjøretøy. For å få innvilget TT-kort må det sende inn en søknad bestående av
egenerklæring og legeerklæring til fylkeskommunen eller bostedskommunen.
Det er varierende hvor mye som overføres til kortet og hvor stor egenandelen
er i de forskjellige fylkeskommunene.


LEDSAGER

En støttekontakt eller ledsager er en lønnet person som har til oppgave å gi
mennesker med funksjonsnedsettelser nødvendig støtte til fritidstilbud
gjennom organiserte aktiviteter som f.eks. bordtennis. Se hvordan din
kommune organiserer sine fritids- og støttekontakter for å se hva du har rett
på.

Bastiaan Burgering
Bastiaan Burgering
Prosjektleder Para-idrett
STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV