Bordtennis / Utøver / Para / Klassifisering
Para-samling.jpg

Klassifisering

Klassifisering er et system å gjøre konkurranser for utøvere med funksjonshemming så rettferdig som mulig.

Som i bryting, boksing og vektløfting, hvor utøvere kategoriseres basert på vekt, blir utøvere med funksjonshemming delt i klasser på bakgrunn av grad av funksjonshemming.

Klasseinndelingen skal sikre at utøvere med like forutsetninger konkurrerer
mot hverandre. Hver idrett har forskjellig klassifiseringsreglement hvor de
viktigste elementene som påvirker prestasjon er identifisert.


KLASSIFISERINGSSYSTEMER

Klassifiseringssystemene har utviklet seg fra to ulike modeller:

• En idrettsspesifikk modell hvor utøverne vurderes i forhold til idrettens
krav, og hvor de har sammenlignbar funksjonalitet i områder som
bevegelse, koordinasjon og balanse. Utøvere med ulike
funksjonshemninger konkurrerer i samme klasse. Dette likner olympisk
idrett hvor utøvere klassifiseres etter kjønn, alder og vekt.

• Den andre modellen er en medisinsk modell hvor man ser på grad av
funksjonshemming
og hvor utøvere med samme funksjonshemming konkurrerer i samme
klasse.

Mens man tidligere stort sett benyttet en medisinsk modell har de fleste
idretter beveget seg i retning av en idrettsspesifikk modell. For å imøtekomme både medisinske og idrettsspesifikke krav klassifiseres det i mange idretter av et team hvor en klassifisør hat teknisk kompetanse i forhold til idretten og en har medisinsk kompetanse.

Synshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede klassifiseres fortsatt etter en medisinsk modell.


KLASSER INNEN BORDTENNIS

Hver klasse består av spillere som har ganske lik form av funksjonshemming i
forhold til muligheten til å utføre bordtennisteknikker. Det betyr at de fysiske
forutsetningene for å begynne (serve) og fortsette spillet er lik for ulike spillere som konkurrerer i samme klasse.

For tilfellet er det 11 klasser, som er etablert av den Internasjonale Paralympiske Bordtennis Komiteen (IPTTC).

• Klasse 1-5 er for spillere i rullestol (sittende bordtennis), der klasse 1
er den klassen med størst funksjonshemming.

• Klasse 6-10 er for stående spillere (stående bordtennis), der klasse 10
er den klassen for minst funksjonshemming.

• Klasse 11 er for lettere psykisk utviklingshemmede.

I Norge deles spillerne i klasse 1-5 og klasse 6-10 inn i bare to klasser;
sittende og stående.

Årsaken til dette er at det foreløpig er relativt få aktive spillere slik at en
inndeling i flere klasser ikke er aktuelt.

Alle para idrettsutøvere som ønsker å delta i konkurranser i
klassifiserte klasser må klassifiseres. Internasjonalt er dette ufravikelig, men
nasjonalt kan et særforbund velge å lempe på dette kravet.

Christian Ibenfeldt
Christian Ibenfeldt
Klassifisør

Bastiaan Burgering
Bastiaan Burgering
Prosjektleder Para-idrett
STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping