Bordtennis / Utøver / Dommere / Teknisk delegert
Øivind-TD.jpg

Teknisk delegert

NBTF oppnevner en teknisk delegert – TD til hvert arrangement.

TD’en har ansvaret for å kvalitetssikre planleggingen, gjennomføringen og etterarbeidet av arrangementet.

TD’en skal:

  • Godkjenne invitasjonen til arrangementet før den sendes til deltakende klubber.
  • Kvalitetssikre arrangementet, mot NBTFs konkurransereglement, mot NBTFs tilleggsbestemmelser, samt mot eventuelle NBTF-avtaler, herunder utstyrsavtaler.
  • Være teknisk rådgiver for arrangøren før, under og etter arrangementet
  • Fylle ut NBTFs evalueringsrapport og oversende den til NBTF og arrangøren senest 14 dager etter arrangementet.

Torstein Rønningen, B-72
Mahta Souri, Oslo BTK
Marianne T. Hornnes, Fornebu BTK
Øivind Eriksen, Ham-kam
Tore Eig, Kobra BTK
Erik Bergerseter, Kobra BTK
Svein Egenberg, Kobra BTK
Kim-Erling Bolstad-Larssen, Hardanger
Anders Hovden, Laksevåg BTK
Karl Børre Reite, Larkollen
Rune W. Johansen, Drammen BTK

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping