Bordtennis / Utøver / Dommere / Regionale dommerkontakter
Dommere.jpg

Regionale dommerkontakter

NBTF v/Dommerkomitéen har oppnevnt regionale dommerkontakter. Disse vil bistå klubbene med å finne, utvikle og oppnevne regionsdommere til Stiga-Ligaen (assistentdommere), 1.divisjon, om mulig 2.divisjon og til turneringer, samt overdommere til regionale stevner.
Erik Bergerseter
Erik Bergerseter
Dommerkontakt i Region Øst

Dag Andre Vørner
Dag Andre Vørner
Dommerkontakt i Region Sør

Anders Hovden
Anders Hovden
Dommerkontakt i Region Vest

Sigbjørn Skjerpen
Sigbjørn Skjerpen
Dommerkontakt i Region Nord

Dahn Tran
Dahn Tran
Dommerkontakt i Region Midt

Disse vil bistå klubbene med å finne, utvikle og oppnevne regionsdommere til Stiga-Ligaen (assistentdommere), 1.divisjon, om mulig 2.divisjon og til turneringer, samt overdommere til regionale stevner.

Dette er et arbeid som må gjøres steg for steg, og med respekt for at klubbene også har andre oppgaver som skal løses.

Målet er å få flere dommere ved å få flere personer involvert i miljøet, ikke ved å ta ressurser fra andre oppgaver.

Vi oppfordrer alle til å støtte opp om dette arbeidet!


Arbeidsbeskrivelse

Dommerkontakten er dommerkomitéens forlengede arm i sin region.
Oppgaven består i å utvikle regionsdommere og klubbdommere i regionen.

Dette gjøres gjennom følgende tiltak:

Kurs
- Markedsføre klubbdommerkurset (nettkurset) mot klubbene.
- Markedsføre, planlegge og holde regiondommerkurs i regionen.

Skape aktivitet:
- Oppfordre klubbene til å stille regionsdommere som assistentdommere i Stiga-Ligaen for herrer og damer.
- Bistå klubbene i å finne regionsdommere til dette.
- Etterspørre resultat.
- Oppfordre klubbene til å stille regionsdommere i 1.divisjon og om mulig          2.divisjon.
- Bistå klubbene i å finne regionsdommere til dette.
- Etterspørre resultat.
- Oppfordre klubbene til å stille klubbdommere og regionsdommere til turneringer.
- Etterspørre resultat.

Tilleggsoppgaver:
- Oppfordre klubbene til å stille overdommer (forbundsdommer/annen     realkompetanse) i turneringer og seriespill der overdommer ikke oppnevnes   av NBTF.
- Etterspørre resultat.
- Motivere dyktige regionsdommere til å ta forbundsdommerkurs.

Mål og metode:
Faste dommere er en god måte å utvikle sporten på.
Det gir spillerne mulighet til å fokusere på idretten, før, under og etter kamp.
Det gir også en bedre håndhevelse av regelverket og bedre kontroll på arrangementet.

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping