Bordtennis / Utøver / Dommere / Overdommere
Overdommere1.jpg

Overdommere

Enkelte forbundsdommere vil få muligheten til å bli oppnevnt til overdommere.

Som overdommer kan man være overdommer på arrangementer som NM, NC, større stevner.

  • Overdommer kan, dersom han/hun finner det forsvarlig, delegere ledelse av trekning, fortrinnsvis til en forbundsdommer, dersom over­dommers tilstedeværelse innebærer uforholdsmessige store kostnader eller praktiske problemer.
  • Overdommer skal godkjenne trekning og alle endringer i trekning, inkludert inntrekning av etteranmeldte deltakere.
  • Overdommer kan dersom han/hun finner det forsvarlig delegere oppsett av tidsskjema og oppnevning av kampfunksjonærer til arrangøren.
  • Overdommer skal etter endt konkurranse fylle ut NBTFs overdommer ­rapportskjema for angjeldende konkurranse, og sende dette til NBTF.
  • Dersom overdommer diskvalifiserer en spiller, jf.ITTFs regler, pkt. 3.5.2.8, skal overdommer umiddelbart etter konkurransen sende inn en rapport om det inntrufne til Styret.

Øivind Eriksen, Ham-kam
Karl Børre Reite, Larkollen
Kim-Erling Bolstad-Larssen, Laksevåg
Anders Hovden, Laksevåg

Marianne T. Hornnes, Fornebu BTK
Mahta Souri, Oslo BTK
Don Alexander, Heros

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV