Bordtennis / Utøver / Dommere / Overdommere
Overdommere1.jpg

Overdommere

Enkelte forbundsdommere vil få muligheten til å bli oppnevnt til overdommere.

Som overdommer kan man være overdommer på arrangementer som NM, NC, større stevner.

  • Overdommer kan, dersom han/hun finner det forsvarlig, delegere ledelse av trekning, fortrinnsvis til en forbundsdommer, dersom over­dommers tilstedeværelse innebærer uforholdsmessige store kostnader eller praktiske problemer.
  • Overdommer skal godkjenne trekning og alle endringer i trekning, inkludert inntrekning av etteranmeldte deltakere.
  • Overdommer kan dersom han/hun finner det forsvarlig delegere oppsett av tidsskjema og oppnevning av kampfunksjonærer til arrangøren.
  • Overdommer skal etter endt konkurranse fylle ut NBTFs overdommer ­rapportskjema for angjeldende konkurranse, og sende dette til NBTF.
  • Dersom overdommer diskvalifiserer en spiller, jf.ITTFs regler, pkt. 3.5.2.8, skal overdommer umiddelbart etter konkurransen sende inn en rapport om det inntrufne til Styret.

Øivind Eriksen, Ham-kam
Karl Børre Reite, Larkollen
Kim-Erling Bolstad-Larssen, Hardanger
Anders Hovden, Laksevåg BTK

Marianne T. Hornnes, Fornebu BTK
Mahta Souri, Oslo BTK
Don Alexander, Heros

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping