Trener 3

Trener 3

Hovedmål 

  • Å gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.

Mål

  • Målsettningen for kurset er er å utdanne trenere som skal arbeide med utøvere på høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.

Fokusområder

  • Utviklings- og prestasjons fokus.

Varighet

90 timer (1 undervisningstime = 45 minutter) + 90 timer praksis i klubb

37,5 timer er fellesamling i regi av Olympiatoppen

49 timer er undervisning med kurslærer (teori og praksis) og e-læring

3,5 timer er praktisk/muntlig eksam

90 timer praksis i klubb


Innhold

Kurset inneholder både bordtennisspesifikke og idrettsspesifikke temaer

  • Strategi- og målprosesser, egen kompetanseanalyse.
  • Prestasjonsernæring.
  • Idrettscoaching
  • Idrettspsykologi
  • Praktisk og teoretisk kunnskap om bordtennismetodikk for utøvere på høyt nasjonalt nivå.
  • Kunnskap om sentrale prinsipper for trening innen bordtennis på høyt nasjonalt nivå.
  • Ferdigheter i å planlegge, tilrettelegge, veilede og lede treningsarbeid på høyt nasjonalt nivå.

Vurdering

Deltakere skal ha oppnådd de kompetansekrav som stilles.
Vurderingsform: bestått/ikke bestått.

Opptakskrav

For å delta på Trener 3-kurs kreves det at man har Trener 2 i bordtennis, og det er en forutsetning at man fungerer aktivt som trener.

Økonomi

NBTF bestemmer kursavgiften.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping