Etterutdanning

 

Evaluering av forbundsdommere:

Det er innført en ordning hvor forbundsdommerne evalueres, på samme måte som for internasjonale dommere.

 • Evaluering vil skje på utvalgte stevner
  • NM-er, SNC-stevner, SNC-finale og lagserien er typiske arrangement hvor evaluering vil kunne finne sted
  • Arrangement med evaluering vil annonseres på forhånd
 • For å få fortsette som forbundsdommer, må man ha fått minst én godkjent evaluering i løpet av 30 måneder.
  • Det er den enkelte dommers ansvar å få deltatt på et arrangement med evaluering
 • Evaluering skal alltid foretas av en dommer på et høyere nivå, dvs. en forbundsdommer kan ikke bli evaluert av en annen forbundsdommer, men må evalueres av en internasjonal dommer (white badge eller blue badge)

 

Egne samlinger:

Minimum én gang per sesong gjennomføres samlinger for:

 • Forbundsdommere
 • Overdommere
 • Teknisk delegerte

Samlingene kan være felles eller splittet for de forskjellige gruppene.

Samlingene tar bl.a. for seg

 • Endringer i regelverk
 • Felles forståelse/ felles opptreden
 • Praktiske eksempler mv.

 

Oppfriskningskurs:

Før større stevner kan arrangørklubben/e bestille oppfriskningskurs for aktuelle klubbdommere og regionsdommere som er påtenkt dommeroppgaver under stevnet

 

STIGA TTEX Norsk Tipping IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell