Blue Badge Umpire

ITTF dommer nivå 4

Blue Badge Umpire

Kandidater til Blue Badge Umpire nomineres av dommerkomiteén.

For mer informasjon ta kontakt med utdanningsansvalig for IU i dommerkomitéen Karl Børre Reite eller NBTFs administrasjon ved Ghassan Chaer.

 

Forutsetninger:

• ITTF Umpire Level 3 (International Umpire) aktiv i minst 2 år

• Delta på AUT (Advanced Umpires Training)

• Bestått eksamen i avanserte regler for ITTF

• Bevist dommeropplevelse i minst 2 internasjonale arrangementer de siste 2 år.

• Få 4 “Meets Expectation” (ME) evalueringer fra minst 3 forskjellige trenere i minst 2 forskjellige konkurranser

• Pass på et muntlig intervju på engelsk enten ansikt til ansikt eller via Skype eller lignende video telekonferanse for å demonstrere kompetansen på engelsk å kommunisere med spillere og tjenestemenn under turneringer.

 

Tilleggskrav

• Evalueringen kan bare starte etter å ha gått på AUT og bestått ARE

• Hvis en kandidat ikke består ARE, kan den ikke tas på nytt mindre enn 12 måneder etter 1. forsøk og skal heller ikke være det samme spørsmålspapiret

• Etter å ha oppnådd den første "oppfyller forventningene", skal de resterende 3 oppnås innen 7 forsøk

• Ingen evalueringer kan komme fra en evaluator fra den dommerens egen forening

• Det muntlige intervjuet kan bli bedt om etter å ha gått på AUT og bestått ARE. eller etter å ha oppnådd 4. "oppfyller forventningene"

• Etter å ha oppnådd 4. "oppfyller forventningene" vil kandidaten ha maksimalt 12 måneder på å ta det muntlige intervjuet

• Hvis en kandidat ikke bestått, vil det muntlige intervjuet ha maksimalt to år fra seg første intervju for å ta det på nytt

• ARE og muntlig intervju kan ikke tas mer enn to ganger i løpet av en femårsperiode

• Blue Badge-prosessen må være fullført innen 5 år etter at du har deltatt i AUT eller passerer ARE, avhengig av hva som kommer først (for eksempel deltok på AUT 10. mai 2017 og bestått ARE 12. august 2018, må prosessen være ferdig senest 9 Mai 2022)

• Kandidater som ikke tar intervjuet eller ikke fullfører Blue Badge-prosessen innen angitt tid (er), gå tilbake til statusen Hvit merket og må starte den fullstendige Blue Badge-prosess

• Etter å ha oppnådd den første "oppfyller forventning" får "en ikke oppfyller" (ikke en "Nær") vil avbryte et tidligere "oppfyller forventning"

 

Hvordan opprettholde Blue Badge-statusen Krav:

• Få 3 "Meets Expectation" (ME) evalueringer fra minst 2 forskjellige evaluatorer i minst 2 forskjellige konkurranser de siste 3 kalenderårene og / eller 3 forestillinger vurdering av dommerlaget med minst 80%. (en blanding er også mulig, f.eks. 2 oppfyller forventning og en ytelsesvurdering med 80%)

• Etter å ha bestått det muntlige intervjuet og med 4 bekreftet "oppfyller forventningene" ytterligere "møter" vil telle for den påfølgende perioden på 3 kalenderår (for eksempel kandidaten ble kvalifisert 31. mai 2018, treårsperioden avsluttes 31. desember, 2021) for å opprettholde kvalifiseringen for blått merke, men "møtes" mellom den fjerde møter ”og det muntlige intervjuet skal ikke regnes med;

• Blue Badge-dommere som ikke oppfyller disse kravene innen 31. desember noe år, ville bli kvalifisert som White Badge-dommere for det påfølgende året. Blue Badge-dommere som mister status og blir tilbakeført til White Badge IU-er, kan gjenvinne deres Blue Badge-status ved å oppfylle kravet om å oppnå 4 "oppfyller forventningene" fra minst 2 forskjellige evaluatorer i to påfølgende kalenderår, og dette må oppnås innen tre år etter at de mistet Blue Badge-statusen. Betingelsen for å oppnå dette innen 3 år med å miste BB-status vil tre i kraft 31. desember 2020. En BB som mister sin eller hennes status og unnlater å gjenvinne sin BB-status innen den angitte tiden, vil gå tilbake til White Badge-statusen og må starte hele Blue Badge-prosessen på nytt.

Karl Børre Reite
Karl Børre Reite
Utdanningsansvar for BB i DK

Ghassan Chaer
Ghassan Chaer
Administrasjonskonsulent

Karl Børre Reite, Larkollen

Torstein Rønningen, B-72

Mahta Souri, Fornebu BTK

STIGA TTEX Norsk Tipping IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell