Bordtennis / Om NBTF / Utmerkelser / § 8-2 HEDERSTEGN

§ 8-2 HEDERSTEGN

Hederstegnet er innstiftet av Tinget den 10. mars 1951. Bestemmelsen gis tilbakevirkende kraft til NBTFs stiftelsesdag den 23. mars 1946.

Styret kan med 4/5 flertall, tildele hederstegnet til:

  • Personer som har gjort en fremragende innsats for bordtennisidretten, nasjonalt eller internasjonalt.
  • Utenlandske statsborgere for spesielle fortjenester for norsk, Nord-Europeisk eller internasjonal bordtennisidrett.

Begrunnede forslag til kandidater kan sendes Styret.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping