Bordtennis / Om NBTF / Utmerkelser / § 8-1 ÆRESMEDLEMSKAP

§ 8-1 ÆRESMEDLEMSKAP

Personer kan bli utnevnt til æresmedlem av NBTF for helt spesielle fortjenester for norsk eller internasjonal bordtennisidrett.

Æresmedlemmer av NBTF utnevnes av Tinget med 4/5 flertall, etter forslag fra Styret. Begrunnede forslag til kandidater kan sendes Styret.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV