Bordtennis / Om NBTF / Lov og reglementer / Satser og aldersbestemmelser

Satser og aldersbestemmelser

I henhold til konkurransereglement, pkt. 1.18

I henhold til konkurransereglementet, pkt. 1.4.1

For sesongen 2023– 2024 gjelder følgende aldersbestemmelser

Gutter/Jenter 11                                                           Født tidligst i 2012

Gutter/Jenter 13                                                           Født tidligst i 2010

Gutter/Jenter 15                                                           Født tidligst i 2008

Herrer/Damer junior                                                     Født tidligst i 2005

Herrer/Damer eldre junior                                           Født tidligst i 2000

 

For kalenderåret 2023 gjelder følgende aldersbestemmelser

Veteran 35                                                                   Født senest i 1988

Veteran 40                                                                   Født senest i 1983

Veteran 50                                                                   Født senest i 1973

Veteran 60                                                                   Født senest i 1963

Veteran 65                                                                   Født senest i 1958

Veteran 70                                                                   Født senest i 1953

 

For kalenderåret 2024 gjelder følgende aldersbestemmelser

Veteran 35                                                                   Født senest i 1989

Veteran 40                                                                   Født senest i 1984

Veteran 50                                                                   Født senest i 1974

Veteran 60                                                                   Født senest i 1964

Veteran 65                                                                   Født senest i 1959

Veteran 70                                                                   Født senest i 1954

 

Veteran, senior og eldre junior kr 500,-
Junior kr 450,-
Gutter/Jenter kr 400,-


«Startlisensen»

Gutter/Jenter: kr 150,-
Junior: kr 200,-
Veteran, senior og eldre junior: kr 250,-

«Startlisensen» vil ikke inneholde forsikring.

Hvis noen etter å ha betalt engangslisens ønsker å spille hele sesongen så kan de bare betale det som da mangler på full betaling, så vil de automatisk bli oppgradert til en fullverdig lisens.

 

 

 

Dommerregning.xlsx

TD, OVERDOMMER./ DOMMERHONORAR BETALT AV NBTF:                     PR. DAG PR. KAMP
STIGA Norgescupfinale og Hoved NM       800,-  
Sluttspillet i STIGA-LIGAEN         525,-
         
   
       
               
TD, OVERDOMMER./ DOMMERHONORAR BETALT AV ARRANGØR:       
NM           800,-  
STIGA Norgescup         800,-  
Poengturnering (PT)         400,-  
KM           400,-  
STIGA-LIGAEN og Dameserien, samlerunde     800,-  
STIGA-LIGAEN og Dameserien         525,-
1. Divisjon, samlerunde         800,-  
2. Divisjon, samlerunde         600,-  
3. Divisjon, samlerunde         500,-  
Øvrige turneringer         400,-  
Diettpenger ved seriespill       100,-  

 

2.4.2 Maksimale startkontingenter (Konkurransereglementet)

 

Klasse Cupspill Puljespill/plasseringsspill Puljespill
  NM NC NT/RC NM NC NT/RC SNCF
Senior og veteran 250   150 300 250 150 550
Eldre Junior     130 200 150 150 450
Junior     100 150 150 120  
Gutter/Jenter     80 110 100 90 300
Senior/Veteran double 200   150        
Eldre Junior og Junior double 180   140        
Gutter/Jenter double 140   110        
Lag Swaythling Cup (3) 500   250 500      
Lag Corbillion Cup (2) 400   200 400      
                 

 

Ved puljespill med styrkeseedede spillere direkte til cupspillet benyttes satsene for puljespill for alle deltakerne. For etteranmeldinger kan det tas dobbel startkontingent.I NM er det kun lagt inn priser for offisielle klasser. Arrangøren, i samråd med TD, eventuelt overdommer, avgjør startkontingent for uoffisielle og innlagte klasser.
Arrangøren har, dersom arrangøren har informert om dette i invitasjonen, rett til å legge til 10 % i startkontingent for de klubbene som ikke betaler innenfor fastsatt innbetalingsfrist.

Stevne-10-ern
Styret har vedtatt innført en «Stevne-10-er» som skal innbetales til NBTF for hver start på stevnet. Innbetalte midler skal brukes til regionale breddetiltak. Kr 10,- skal dermed legges på alle maksimale startkontingenter på alle starter.

 

Stiga-ligaen (Eliteserien) kr 6.000,-
Dameserien kr 6.000,-
1.divisjon kr 5.000,-
2.divisjon kr 4.000,-
3.divisjon kr 3.000,-

3.7.3 Omberammingsgebyr (Konkurransereglementet)

Stiga-ligaen (Eliteserien) kr 400,-

3.9.1 Protestgebyr (Konkurransereglementet)

Protestgebyr kr 300,-

1.11.2.5 Omgjøring av overdommers avgjørelse (Konkurransereglementet)

Protestgebyr (returneres dersom protesten i sin helhet tas til følge) kr 300,-       

1.3.1 – 5. ledd Innledende bestemmelser (Representasjonsreglementet)  

Overgangsgebyr til NBTF kr.300,-

 

1.3.3 Krav mot den nye klubben

Maksimale overgangssummer (Representasjonsreglementet)

SENIOR

Ranking

1. – 4. plass kr 10.000,-
5. – 8. plass kr 8.000,-
9. – 16. plass kr 6.000,-
17. – 20. plass kr 3.000,-

ELDRE JUNIOR

Ranking

1. – 4. plass kr 6.000,-
5. – 8. plass kr 4.000,-
9. – 16. plass kr 2.000,-

JUNIOR

Ranking

1. – 4. plass kr 6.000,-
5. – 8. plass kr 4.000,-
9. – 16. plass kr 2.000,-


I tillegg kommer kr 500,- per år sammenhengende i klubb (maks 10 år)

Kontraktløse spillere kan gå vederlagsfritt fra en klubb til en annen. Spillerkontrakter kan ikke inngås med spillere under 15 år. Spillerkontrakter med spillere mellom 15-18 år krever foreldres samtykke.    

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping