Bordtennis / Om NBTF / Lov og reglementer / Racketkontroll i norske turneringer

Racketkontroll i norske turneringer

1. Formål

Formålet med racketkontroll er å sørge for at kampen blir spilt med lovlig utstyr. Racketkontrollen foregår før kampen.

Racketkontrollen kan gjennomføres med forskjellig teknisk utstyr og med forskjellige metoder.

Dommeren (den som gjennomfører kontrollen) kan tillate en racket brukt i kamp.

Dersom dommeren er i tvil om lovligheten, skal racketen forelegges overdommeren.

Overdommeren skal avgjøre om racketen kan brukes i kampen eller ikke.

Overdommeren skal ta avgjørelsen ut fra regelverket og sitt beste skjønn, uavhengig av hvilken metode som benyttes og hvilket måleutstyr som er tilgjengelig. (Jf bestemmelser for internasjonale konkurranser 3.3.1). Overdommerens avgjørelse er endelig.

2. Metoder

A         Racketkontroll før match (uten VOC), med Call Area

B         Racketkontroll før match (med VOC), med Call Area

C         Racketkontroll ved bordet

 • Metode A skal minimum benyttes i sluttspillet i Stigaligaen, NM for senior, Stiga Norgescupfinalen, samt når overdommer bestemmer det.
 • Metode B skal benyttes når nødvendig utstyr er tilgjengelig og overdommer bestemmer det
 • Metode C skal benyttes i alle andre turneringer

Det anbefales å bruke èn metode for hele turneringen.

Der det er nødvendig kan metode A/B/C kombineres.

Der metode A/B skal benyttes, må tidsskjemaet tilpasses dette.

 

3. Beskrivelse av metode A

ITTF’s rutine og flytskjema for racketkontroll før match (uten VOC) legges til grunn.

Det etableres et call area med elektronisk tykkelse- og flathetsmåler, samt gjeldende utgave av LARC.

 • kampskjema legges i Call Area 30 minutter før kampstart (55 min i lagklasser)
 • spilleren møter i Call Area senest 20 minutter før kampstart (45 min i lag, evt 20 min før hver kamp)
 • racketkontroll mv gjennomføres
 • racketen leveres til spilleren ved bordet (beholdes av dommer mellom enkeltkamper i lagklasser)

Dersom overdommer bestemmer at racketen ikke kan benyttes i kampen, kan en ny racket testes dersom det er tid til det.

Dersom spilleren ikke møter til racketkontroll, må racketen kontrolleres etter kamp. Dersom overdommer underkjenner racketen på grunn av tykkelse, flathet eller LARC, tapes kampen.

4. Beskrivelse av metode B

I tillegg til det som er nevnt i metode A, etableres det kontroll av VOC ved hjelp av MiniRAE. Bruk av denne maskinen krever noe opplæring. ITTF’s rutine og flytskjema for racketkontroll med VOC benyttes.

 

5. Beskrivelse av metode C

Her gjennomfører dommeren «tradisjonell» racketkontroll ved bordet. Følgende kontrolleres:

 • visuell kontroll (skader på belegg, blad mv)
 • LARC (godkjent belegg)
 • flathet (nettmåler)
 • tykkelse (nettmåler)

Dommeren (den som gjennomfører kontrollen) kan tillate en racket benyttet i kamp.

Dersom dommeren er i tvil om lovligheten, skal racketen forelegges overdommeren.

Overdommeren skal avgjøre om racketen kan brukes i kampen eller ikke.

Når det ikke foreligger elektroniske måleinstrumenter, må overdommeren ta avgjørelsen ut fra regelverket, tilgjengelig utstyr og sitt beste skjønn.

 

6. Grenser ved bruk av elektronisk utstyr

FLATHET:

Maksimum avvik på +0,2 mm (konveks)

Maksimum avvik på -0,5 mm (konkav)

NB!

Dersom begge sider er konvekse (+) så må du legge sammen flathet og tykkelse for å få total tykkelse.

Det samme gjelder dersom siden du måler er konveks (+) og den andre siden er flat.


TYKKELSE:

I gjennomsnitt 4.04 mm på 4 diagonale målinger

VOC: Maksium 3,0 ppm

7. Rutiner for Call Area

I tillegg til racketkontroll skal følgende gjennomføres:

 • ballvalg
 • kontroll av trøyefarge
 • coach
STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping