Bordtennis / Om NBTF / Lov og reglementer / Konkurransereglementet / Kap 3 – Lagserien / 3.9 - Gjennomføring av seriekampene

3.9 - Gjennomføring av seriekampene

3.9.1 KLUBBENES ANSVAR

Deltakende klubber forplikter seg til å arrangere seriekampene i henhold til bestemmel­sene i NBTFs konkurransereglement.

Arrangør er det laget som er nevnt først i terminlisten; unntak gjelder for samlerunder hvor arrangørstedets klubb er arrangør.

Alle utgifter i forbindelse med seriekampene skal dekkes av deltakende klubber, der ikke annet er bestemt av NBTF.

Hvis et lag vil legge inn protest, skal dette meddeles overdommer og påføres kampprotokollen før denne underskrives. Den endelig utformede protesten må være levert NBTF senest to dager etter at lagkampen er ferdigspilt, og skal følges av et protestgebyr. Gebyret fås tilbake hvis protesten tas til følge.


3.9.2 HALLEN ÅPNES


3.9.2.1 Stiga-ligaen Damer og Herrer

Hallen skal åpnes 1 ½ time før seriekampstart og bordene skal være tilgjengelig for oppvarming senest 1 time før seriekampstart.


3.9.2.2: 1., 2. og
 3. divisjon

Hallen skal åpnes og bordene være tilgjengelig for oppvarming senest 1 time før seriekampstart.


3.9.3 KAMPOPPSETT

Stiga-ligaen Damer spilles som 3-mannslag.

Stiga-ligaen Herrer spilles som 4-mannslag.

1, 2. og 3. divisjon spilles som 4-mannslag med 10 kamper. Se punkt 3.9.3.3 Kamper.


3.9.3.1 Lag A – lag B

Den førstnevnte klubb i NBTFs terminliste er alltid lag A. I sluttspillet i Stiga-ligaen Damer og Herrer er hjemmelaget lag A.


3.9.3.2 Spillere


3.9.3.2.1 Generelle bestemmelser 

Klubbene skal meddele overdommeren oppsettet av sine spillere femten minutter før seriekamp­start.

Oppsettet kan ikke endres etter at det er meddelt overdommer.


3.9.3.2.2 Single

Dersom to eller flere spillere på laget har samme poengsum, står laget fritt til å sette opp disse spillerne i den innbyrdes rekkefølgen man ønsker.

3.9.3.2.2.1 Stiga-ligaen Damer og Herrer

Damer: Ved oppstilling av laget kan de tre spillerne som skal benyttes i singlekampene stilles opp fritt.

Herrer: Ved oppstilling av laget skal de fire spillerne som skal benyttes i singlekampene stilles opp i henhold til godkjent rangering fra Online ranking i Stiga-Ligaen. Laget kan bytte om rangert spiller nr. 2 og 3.

3.9.3.2.2.2 – 1., 2. og 3. divisjon

Ved oppstilling av laget skal de fire spillerne som skal benyttes i singlekampene stilles opp i henhold til godkjent rangering fra Online ranking. Laget kan bytte om på rangert spiller 2 og 3.

3.9.3.2.3 Double

I double kan det benyttes spillere som ikke har spilt single.

Hvis spiller oppsatt som nr. 1 på kampskjemaet spiller double, skal denne spille double 1. Dette gjelder for Stiga-Ligaen Herrer, 1.-2.- og 3. divisjon.

3.9.3.2.4 Single

I Stiga-Ligaen Damer, kan man i de siste 3 singlekampene bytte en spiller. Denne kan settes inn fritt.

I Stiga-Ligaen Herrer, 1.-2.-og 3. divisjoner kan man i de siste 4 singlekampene bytte en spiller. Denne kan settes inn fritt.

Slik tolker vi regelen:
Rett etter doublene kan laget velge å bytte ut èn i de fire siste singlekampene.

For Stiga-Ligaen Damer kan laget etter doublen velge å bytte ut èn i de tre siste singlekampene.

Man kan (som i double) sette inn helt nye spillere.

Alle spillere som er aktuelle for å settes inn i double og i de siste singlekampene, må føres opp på kampskjemaet som leveres til dommer før kamp. Laget skal settes opp før kamp.

Resultatregistrering:
Vær oppmerksom når du registrerer inn resultatene, slik at du får med innbytterne.


3.9.3.3 Kamper

3.9.3.3.1 Grunnserien i Stiga-ligaen Damer

Kamprekkefølgen er:

A – X
B – Y
C – Z
B – X
A – Z
C – Y
Double
B – Z
C – X
A – Y

Ny kamp settes i gang når en kamp er avsluttet. Kamp 8 og 9 settes i gang samtidig etter at doublekampen er ferdigspilt.

Kampen avsluttes når et lag har vunnet 6 enkeltkamper, eventuelt ved 5-5.

Etter avslutning av siste kamp før doublerunden skal det være 10 minutters pause, men man kan sløyfe pausen dersom begge klubbene og overdommer samtykker.


3.9.3.3.2 Grunnserien i Stiga-ligaen Herrer

Kamprekkefølgen er:

A4 – B3
A1 – B2
A2 – B1
A3 – B4
double 1
double 2
A1 – B1
A2 – B2
A3 – B3
A4 – B4

Ny kamp settes i gang når en kamp er avsluttet. Kamp 6 og 7 settes i gang samtidig etter at doublekampen er ferdigspilt.

Kampen avsluttes når et lag har vunnet 6 enkeltkamper, eventuelt ved 5-5..

Etter avslutning av siste kamp før doublerunden skal det være 10 minutters pause, men man kan sløyfe pausen dersom begge klubbene og overdommer samtykker.


1., 2. og 3.divisjon

Kamprekkefølgen er:

A4 – B3
A1 – B2
A2 – B1
A3 – B4
double 1
double 2
A1 – B1
A2 – B2
A3 – B3
A4 – B4

Ny kamp settes i gang når en kamp er avsluttet. Kamp 7 og 8 settes i gang samtidig etter at begge doublekamper er ferdigspilt.

Alle kamper spilles helt ut (10 kamper) i hver lagkamp.

Etter avslutning av siste kamp før doublerunden skal det være 10 minutters pause, men man kan sløyfe pausen dersom begge klubbene og overdommer samtykker.


3.9.3.3.3 Sluttspillet i Stiga-ligaen Herrer

Kamprekkefølgen er:

A4 – B3
A1 – B2
A2 – B1
A3 – B4
double
A1 – B1
A2 – B2
A3 – B3
A4 – B4

Ny kamp settes i gang når en kamp er avsluttet. Kamp 6 og 7 settes i gang samtidig etter at doublekampen er ferdigspilt.

Kampen avsluttes når et lag har vunnet 5 enkeltkamper..

Etter avslutning av siste kamp før double skal det være 10 minutters pause, men man kan sløyfe pausen dersom begge klubbene og overdommer samtykker.

3.9.3.3.4 Sluttspillet i Stiga-ligaen Damer

Kamprekkefølgen er:

A – X
B – Y
C – Z
B – X
A – Z
C – Y
Double
B – Z
C – X

Kampen avsluttes når et lag har vunnet 5 enkeltkamper..

Etter avslutning av siste kamp før doublerunden skal det være 10 minutters pause,

men man kan sløyfe pausen dersom begge klubbene og overdommer samtykker


3.9.4 REGLER


3.9.4.1 Antall sett

Det spilles etter følgende bestemmelser:

  • Det spilles best av 5 sett i alle kamper.


3.9.4.2 Poenggivning

Seier i seriekampen gir to poeng, uavgjort ett poeng og tap null poeng.


3.9.5 SENT ELLER MANGELFULLT OPPMØTE


3.9.5.1 Generelle bestemmelser

Hvis ingen fra en klubb er tilstede for å foreta oppstilling av spillerne femten minutter før seriekampstart, blir det gitt walk-over 10-0, til motstanderen i 1.-3 divisjoner og 6-0 i STIGA-LIGAEN Damer og Herrer. 


3.9.5.2 Ikke fullt lag

Hvis en klubb ikke har møtt med fullt lag ved seriekampstart, blir det gitt walk-over 10-0 til motstanderen. I 2.div og 3.div tillates det spill når 1 spiller mangler. Den ene doublen som spilles blir oppe-double. Dersom et lag stiller med 3 spillere skal det gis WO på spiller nr 4.

3.9.5.3 Force majeure

Hvis man på reisen til seriekampen blir utsatt for force majeure: brann, naturkatastrofe, ruteinnstillinger for tog/fly, ulykker etc., og dermed ikke kan møte som NBTFs konkurransereglement krever, og sørger for at overdommer og arrangør blir informert om dette før seriekampstart, kan overdommer bestemme at seriekampen utsettes til et annet tidspunkt samme dag, eventuelt samme helg.

NBTF kan i tilfeller hvor utsettelse til nytt tidspunkt samme dag eller samme helg er umulig, bestemme at seriekampen skal spilles en annen dag. Søknad med dokumentasjon må sendes NBTF senest to dager etter opprinnelig kampdato.


3.9.6 RAPPORTERING

Arrangøren skal sende inn seriekampprotokoll til NBTF første virkedag etter kampen. Egne regler for Stiga-Ligaen Damer og Herrer (se manual)

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV