3.5 - Overdommere og dommere

3.5.1 OPPNEVNING


3.5.1.1 Overdommere


3.5.1.1.1 Generelle bestemmelser

NBTF har rett til å oppnevne overdommer til alle seriekamper. Slik oppnevning skal meddeles arrangøren senest én måned før seriekampen finner sted.

NBTF kan oppnevne assisterende overdommer.


3.5.1.1.2 STIGA-LIGAEN Damer og Herrer

NBTF skal oppnevne overdommer og borddommer til alle seriekamper i STIGA-LIGAEN Damer og Herrer.


3.5.1.1.3 Klubbenes ansvar

Hvis NBTF ikke har oppnevnt overdommer til en seriekamp i 1., 2. eller 3. divisjon, skal arrangøren opp­nevne overdommer.


3.5.1.2 Dommere 


3.5.1.2.1 Generelle bestemmelser

NBTF har rett til å nominere en eller flere dommere til alle seriekamper, som skal være til overdommers disposisjon. Slik oppnevning skal meddeles arrangøren senest to uker før seriekampen finner sted.


3.5.1.2.2 Klubbenes ansvar

Hvis NBTF ikke har nominert tilstrekkelig antall dommere til en seriekamp, er arrangøren ansvarlig for at det er tilstede tilstrekkelig antall dommere som overdommer kan oppnevne.

I Stiga-Ligaen Damer og Herrer: NBTF oppfordre arrangøren til å stille med to dommere (regionsdommere) til overdommers disposisjon.

I 1. og 2. divisjon skal arrangøren stille med en -1- dommer til hvert bord (hver kamp).


3.5.1.3 Kombinert overdommer/dommer

Det kan oppnevnes overdommer og assisterende overdommer til en seriekamp hvor begge disse skal fungere som dommer.

Assisterende overdommer skal da utøve overdommermyndighet i den kampen han/hun dømmer. Dersom det er uenighet om hvem som skal utøve overdommermyndighet i en situasjon, skal overdommer bestemme hvem som skal utøve denne myndighet.


3.5.2 OVERDOMMER- OG DOMMERHONORAR

Arrangøren skal etter endt seriekamp betale overdommer- og dommerhonorar samt reise- og diettpenger, eventuelt forestå diett, til alle av NBTF-oppnevnte overdommere, dommere med overdommermyndighet og dommere nominert av NBTF.

Arrangøren kan avtale honorar med overdommere og dommere som ikke er oppnevnt eller nominert av NBTF.

I sluttspillet betaler NBTF reiseutgifter og honorar til oppnevnte dommere.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV