3.11 - Opp – og nedrykk

3.11.1 STIGA-LIGAEN Herrer


3.11.1.1 Nedrykk

Klubb/lag nr 8 rykker ned til 1. divisjon. Lag nr 7 spiller kvalifisering mot lag nr 2 i 1. Divisjon om den siste plassen i Stiga-Ligaen. Det avgjøres ved loddtrekning hvem som spiller hjemmekamp. Lag nr 1 i 1.divisjon rykker direkte opp.


3.11.2 – 1. DIVISJON


3.11.2.1 Opprykk


3.11.2.1.1 Generelle bestemmelser

Nr 1 i 1.divisjon rykker direkte opp i Stiga-Ligaen.

Nr 2 i 1.divisjon spiller kvalifisering mot nr 7 i Stiga-Ligaen om den siste plassen i Stiga-Ligaen Herrer. Det avgjøres ved loddtrekning hvem som spiller hjemmekamp.


3.11.2.1.2 – 2. lag, 3. lag osv.
 1. lag, 3. lag osv., som har kvalifisert seg for opprykk, kan kun rykke opp dersom klubben innen 1. april overfører laget til enten:
 • Ny klubb.
 • Ny farmerklubb underlagt den hovedklubb de før var tilknyttet.
 • Allerede eksisterende farmerklubb underlagt den hovedklubb de før var tilknyttet, såfremt denne farmerklubben ikke allerede er representert i Stiga-Ligaen.

Hvis klubben med 2. lag, 3. lag osv, ikke ønsker å foreta slik omregistrering, går tilbudet om opprykk til lag nr 2, deretter nr 3, helt ned til dårligst plasserte lag i avdelingen.

Lag kan rykke opp samme spilleår som annet lag fra samme klubb rykker ned fra Stiga-ligaen.


3.11.2.2 Nedrykk

Lag nr 7 og 8 rykker ned til 2. divisjon.


3.11.3 – 2. DIVISJON


3.11.3.1 Opprykk

Nr 1 i begge avdelinger rykker opp til 1. divisjon.


3.11.3.2 Nedrykk

Lag nr. 7 og 8 fra de to 2. divisjons avdelingene rykker ned i 3. divisjon.


3.11.4 – 3. DIVISJON


3.11.4.1 Opprykk

De åtte avdelingsvinnerne i avd. 3A – 3G spiller kvalifisering om 4 oppryksplasser.

Kvalifisering:

2 grupper med 4 lag i hver pulje. Puljene vil bli trukket.

Lag nr. 1 og 2 i hver pulje rykker opp til 2 div.

Det benyttes utgiftsfordeling i kvalifiseringen.


3.11.4.2 Nedrykk

Lag nr 7 og 8 i hver avd. rykker ned til den 4. divisjonsavdeling hvor de geografisk hører hjemme.


3.11.5 SØKNAD OM NEDRYKK

NBTF kan etter søknad innen 1. april innvilge søknad om nedrykk til en lavere divisjon dersom dette ikke medfører at andre klubber mot sin vilje må spille i en annen divisjon enn de er kvalifisert for.


3.11.6 LEDIGE PLASSER


3.11.6.1 Generelle bestemmelser

Hvis det oppstår ledige plasser i en avdeling, skal tilbud om plassene gis til klubbene i den nedenstående prioriterte rekkefølge. Hvis ingen av disse ønsker plassen, skal NBTF tilby plassen til andre klubber etter skjønn.


3.11.6.2 Stiga-Ligaen Herrer

 1.    7 i Stiga-Ligaen/Nr 2 i 1.divisjon
 2.    8 i Stiga-Ligaen 
 3.    3 i 1. divisjon
 4.    4 i 1. divisjon

osv


3.11.6.3 – 1. divisjon

 1.    7 i 1. divisjon
 2.    2 i 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
 3.    8 i 1.divisjon
 4.    3 i 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10

osv


3.11.6.4 – 2. divisjon

 1.    7 i 2.divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
 2.    3 i kvalifiseringen til 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
 3.    3 i kvalifiseringen til 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
 4.    4 i kvalifiseringen til 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
 5.    4 i kvalifiseringen til 2. divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10
 6.    8 i 2.divisjon, rangert etter plasseringsbestemmelsene, jf pkt. 3.10

osv


3.11.6.5 – 3. divisjon

 1.    Nr 7 i 3. divisjon, i den geografiske avdelingen klubben hører hjemme
 2.    Nr 8 i 3. divisjon, i den geografiske avdelingen klubben hører hjemme
     osv.
STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV