3.1 - Organisering

3.1.1 DAMER OG HERRER


3.1.1.1 Innledende bestemmelser


3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien

Den nasjonale lagserien består av Stiga-Ligaen Damer og Herrer 1., 2. og 3. divisjon.

Serien administreres av NBTF.


3.1.1.1.2 Den regionale lagserien

Den regionale lagserien består av 4. divisjon og lavere divisjoner. Den administreres av regionene, og omfattes ikke av kapittel 3 i NBTFs konkurransereglement, bortsett fra der det eksplisitt nevnes.

Regionene vedtar selv utfyllende regler for de divisjoner og avdelinger de administrerer.

Ved tvist kan regionene bringe tvisten inn for NBTF som tar den endelige avgjørelse.


3.1.1.2 Stiga-Ligaen Damer og Herrer

Stiga-Ligaen Damer og Herrer består av en avdeling med åtte lag.


3.1.1.3 – 1. divisjon

1. divisjon består av en avdeling med åtte lag.


3.1.1.4 – 2. divisjon

2. divisjon består av to avdelinger, 2A -2 B, hver med åtte lag. NBTF setter opp avdelingene med henblikk på klubbenes geografiske hjemsteder.


3.1.1.5 – 3. divisjon

3. divisjon består av 8 geografisk atskilte avdelinger, 3A – 3H, og består av klubber fra følgende regioner:

3A, 3B og 3C Region Øst
3D Region Sør
3E  Region Vest
3F Region Midt
3G Region Nord

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV