1.4 - Klasser

1.4.1 ALDERSBESTEMTE KLASSER


1.4.1.1 Yngre klasser


Maksimum antall fylte år samme kalenderår som spilleåret starter:

 • Gutter/Jenter 11: 11
 • Gutter/Jenter 13: 13
 • Gutter/Jenter 15: 15
 • Herrer/Damer junior: 18
 • Herrer/Damer eldre junior: 23

1.4.1.1.1 Rekrutteringsklasser


Junior-, gutte- og jenteklassene (…) kan deles inn i en åpen klasse og en Rekrutteringsklasse.

1.4.1.1.1.1 Gutter
Klasse Start Slutt
Junior Rekruttering 0 1499
Gutter 15 Rekruttering 0 1399
Gutter 13 Rekruttering 0 1199

 

1.4.1.1.1.2 Jenter
Klasse Start Slutt
Junior Rekruttering
Jenter 15 Rekruttering
0
0
1249
1149
Jenter 13 Rekruttering 0 1049

 

1.4.1.2 Veteran

Minimum antall fylte år i kalenderåret:

 • Herrer/Damer veteran 35: 35
 • Herrer/Damer veteran 40: 40
 • Herrer/Damer veteran 50: 50
 • Herrer/Damer veteran 60: 60
 • Herrer/Damer veteran 65: 65
 • Herrer/Damer veteran 70: 70
 • Herrer/Damer veteran 75
 • Herrer/Damer veteran 80


1.4.2 SENIORKLASSER


1.4.2.1 Klasseinndeling


1.4.2.1.1 Herrer senior


Herrer senior inndeles i klassene Elite, A, B, C, D, E og F.


1.4.2.1.2 Damer senior


Damer senior inndeles i klassene Elite, A, B og C.


1.4.2.1.3 Para


Senior inndeles i klassene PA, PB og PC, som er felles for Herrer og Damer, eller i stående og sittende, som enten er separat eller felles for Herrer og Damer.

Klassetilhørighet iht ITTFs bestemmelser på dette området (Ref: ITTF Classification Code).

(http://www.freewebs.com/wasusa/Table%20Tennis/ITTF-Classification-Code-final-March-2010.pdf).


1.4.2.2.1 Klassetilhørighet

1.4.2.2.1 Innledende bestemmelser

Grunnlaget for klassetilhørighet er til enhver tid gjeldende NBTF OnlineRanking.


1.4.2.2.2 Herrer
Klasse Start Slutt
Elite 2600 og over
Herrer A 2300 2599
Herrer B 2000 2299
Herrer C 1700 1999
Herrer D 1400 1699
Herrer E 1200 1399
Herrer F 0 1199

 

1.4.2.2.3 Damer
Klasse Start Slutt
Elite 1800 og over
Damer A 1500 1799
Damer B 1200 1499
Damer C 0 1199

 

1.4.2.2.4 Para
Klasse Start Slutt
PA 1400 og over
PB 1100 1399,5
PC 0 1099,5

 

1.4.2.2.5 Rekrutt
Klasse Start Slutt
Herrer junior   Under 1500
Gutter 15   Under 1400
Gutter 13   Under 1200
Jenter 15   Under 1150
Jenter 13   Under 1050

 

1.4.2.3 Opp – og nedrykk


1.4.2.3.1 Innledende bestemmelser


Opp- og nedrykk skjer normalt den 1. i hver måned i forbindelse med oppdatering av NBTF OnlineRanking.


1.4.2.4 Deltagerberettigelse


1.4.2.4.1 Generelle bestemmelser

Man kan delta i den klasse man tilhører ved trekningstidspunktet, samt i høyere klasser, der ikke andre bestemmelser er gitt.

Ved turneringer som er lagt til begge sider av månedsskiftet, eller avsluttes i løpet av de første fem dagene i en måned, kan arrangøren velge å legge forrige måneds ranking til grunn for klassedeltagelse. Dette skal fremgå av invitasjonen.

I lagserien skal gjeldende ranking benyttes.


1.4.2.4.2 Eliteklassene


Arrangøren kan sette begrensninger på antall deltakere hvis ikke andre bestemmelser er gitt. Hvis antall påmeldte overstiger maksimum antall deltakere, skal de best rangerte påmeldte etter NBTF OnlineRanking få delta.

Hvis flere spillere står likt på samme poengsum, skal deltakelse avgjøres ved trekning.

Utenlandske spillere vurderes på skjønn av arrangøren, i tvilstilfeller kan NBTF kontaktes.


1.4.3 ANDRE KLASSER

Arrangøren kan benytte andre klasser hvis ikke andre bestemmelser er gitt.


1.4.4 DAMESPILLERE I HERREKLASSENE

Dame-/jentespillere kan delta i herre-/gutteklassene der ikke andre bestemmel­ser er gitt.


1.4.5 Yngre spillere – ikke cupspill

I klasser for Gutter og jenter 10 og yngre skal det ikke arrangeres avsluttende cupspill. Det skal ikke kåres klassevinnere i disse klassene.

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping