1.17 - Fri adgang til konkurranser

1.17.1 ALLE KONKURRANSER


Styret med varamedlemmer, NBTFs ansatte, ledere i NBTFs tingvalgte og styreoppnevnte utvalg og komitéer, leder i NBTFs styre, NBTFs landslagstrenere, forbundsdommere, innehavere av NBTFs krystall­vase, innehavere av NBTFs hederstegn og æresmedlemmer i NBTF og andre som NBTF innrømmer, har fri adgang til alle konkurranser.


1.17.2 KONKURRANSER INNEN DE ENKELTE REGIONER

Regionstyret med varamedlemmer har fri adgang til alle konkurranser innen sin region.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping