1.11 - Funksjonærenes myndighetsområde

1.11.1 GENERELLE BESTEMMELSER


For funksjonærenes myndighetsområde gjelder ITTFs regler, pkt. 3.3, bortsett fra pkt. 3.3.3.6-7, med følgende avvik:


1.11.2 AVVIK


1.11.2.1 Overdommer

  • Overdommer kan, dersom han/hun finner det forsvarlig, delegere ledelse av trekning, fortrinnsvis til en forbundsdommer, dersom over­dommers tilstedeværelse innebærer uforholdsmessige store kostnader eller praktiske problemer.
  • Overdommer skal godkjenne trekning og alle endringer i trekning, inkludert inntrekning av etteranmeldte deltakere.
  • Overdommer kan dersom han/hun finner det forsvarlig delegere oppsett av tidsskjema og oppnevning av kampfunksjonærer til arrangøren.
  • Overdommer skal etter endt konkurranse fylle ut NBTFs overdommer ­rapportskjema for angjeldende konkurranse, og sende dette til NBTF.
  • Overdommer behøver ikke foreta en briefing med dommere før turneringen.
  • Dersom overdommer diskvalifiserer en spiller, jf.ITTFs regler, pkt. 3.5.2.8, skal overdommer umiddelbart etter konkurransen sende inn en rapport om det inntrufne til Styret.
1.11.2.1.1 Disiplinære forføyninger ved dårlig oppførsel eller andre regelbrudd

Overdommer skal være ansvarlig for å foreta disiplinære forføyninger ved dårlig oppførsel eller andre regelbrudd. Overdommer skal ha myndighet til å diskvalifisere en spiller for alvorlig dårlig oppførsel, enten dette er rapportert av dommeren eller ikke. Ved konkurranser uten kvalifiserte borddommere kan overdommer gi gult kort ved mindre alvorlige overtredelser. Neste sanksjon under samme konkurranse vil være diskvalifikasjon fra kamp (lagkamp), klasse eller konkurranse. I slike konkurranser kan overdommer også advare og bortvise rådgivere.

1.11.2.2 Omfang

Der det refereres til Lovene og Bestemmelsene gjelder referansen også NBTFs konkurransereglement.

1.11.2.3 Hjelpedommere

Man trenger ikke oppnevne hjelpedommere. Hvis hjelpedommere ikke er oppnevnt, ivaretas hjelpedommernes oppgaver av dommeren.

1.11.2.4 Omgjøring av overdommers avgjørelse

Det kan innleveres protest til NBTF på avgjørelse tatt av overdommer. Protesten må være poststemplet eller pr. e-post senest to dager etter at avgjørelsen ble gjort kjent.

Protesten skal følges av et protestgebyr som tilbakebetales dersom protesten tas til følge.

NBTF kan, på grunnlag av innkommet protest eller på eget initiativ, omgjøre og bestemme konsekvensen av omgjøringen av overdommers avgjørelse, hvis avgjørelsen var i direkte strid med gjeldende regelverk og samtidig førte til uforholdsmessige store urettmessige ulemper for lidende part. Slik omgjøring må gjøres senest to uker etter at avgjørelsen ble gjort kjent. Omgjøringen kan ikke ankes.

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping