Bordtennis / Om NBTF / Lov og reglementer / Internasjonale lover og regler / Bestemmelser for internasjonale konkurranser

Bestemmelser for internasjonale konkurranser

NBTFs lovkomites oversettelse av kapittel 3 i ITTFs regelverk 2010-2011. Inngår delvis i NBTFs konkurransereglement, jf. konkurransereglementet, pkt. 1.10, 1.11 og 1.12.

3.1 Rekkevidden til Lover og Bestemmelser

3.1.1 Konkurranseformer

3.1.1.1        En “internasjonal konkurranse” er en konkurranse som kan inkludere spillere fra mer enn ett forbund.

3.1.1.2        En “internasjonal kamp” er en kamp mellom lag som representerer forbund.

3.1.1.3        En “åpen turnering” er en turnering som er åpen for spillere fra alle forbund.

3.1.1.4        En “begrenset turnering” er en turnering som er begrenset til spesifiserte grupper av spillere, andre enn aldersbestemte grupper.

3.1.1.5        En “invitasjonsturnering” er en turnering som er begrenset til spesifiserte spillere, individuelt invitert.

3.1.2 Anvendelse

3.1.2.1        Med unntak av bestemmelse gitt i 3.1.2.1.1, skal Lovene (kapittel 2) anvendes i konkurranser om verdensmesterskaps-, kontinentale mesterskaps- og olympiske og paralympiske titler, åpne turneringer og, dersom ikke de deltakende forbund er enige om annet, i internasjonale kamper.

3.1.2.2        ITTFs Board of Directors har myndighet til å autorisere arrangør av en åpen turnering og benytte eksperimentelle variasjoner av Loven spesifisert av Executive Committee.

3.1.2.3        “Bestemmelser for internasjonale konkurranser” skal anvendes i:

3.1.2.3.1     konkurranser om verdensmesterskaps-, olympiske og paralympiske titler, dersom ikke noe annet er godkjent av ITTFs Board of Directors, og på forhånd meddelt de deltakende forbund,

3.1.2.3.2     kontinentale tittelkonkurranser, dersom ikke annet er godkjent av tilhørende kontinentale forbund, og på forhånd meddelt de deltakende forbund,

3.1.2.3.3     åpne internasjonale mesterskap (3.7.1.2), dersom ikke annet er godkjent av ITTF og godtatt av deltakerne i samsvar med 3.1.2.4,

3.1.2.3.4     åpne turneringer, unntatt som forutsatt i 3.1.2.4.

3.1.2.4        Når en åpen turnering ikke tilfredsstiller alle disse bestemmelser, skal innbydelsen spesifisere måten og omfanget av avviket. Utfyllingen og innsendingen av påmeldingsskjemaet betraktes som en underskrevet godkjenning av den som melder seg på om at konkurransens betingelser, med slike avvik, er godtatt.

3.1.2.5        Disse bestemmelser er anbefalt for alle andre internasjonale konkurranser, men på betingelse av at Konstitusjonen[1] er ivaretatt,   internasjonale lukkede- og invitasjonsturneringer og anerkjente internasjonale konkurranser arrangert av ikke tilsluttede organisasjoner, kan avholdes etter regler fastsatt av organiser­ende myndighet eller etter innbyrdes enighet kan avholdes etter regler fastsatt av dette forbund.

3.1.2.6        Generelt skal Lovene og Bestemmelsene for internasjonale konkurranser anses å gjelde, dersom det ikke på forhånd er blitt enighet om avvik, eller disse er klargjort i de offentliggjorte reglene for konkurransen.

3.1.2.7        Detaljerte forklaringer og tolkninger av bestemmelsene samt utstyrsspesifikasjoner, skal offentliggjøres i form av Handbooks for Match Officials and Tournament Referees og Technical Leaflets autorisert av ITTFs Board of Directors.

 

3.2 Utstyr og spilleforhold

3.2.1 Godkjent og autorisert utstyr

3.2.1.01      Godkjenning og autorisering av spilleutstyr skal utføres på vegne av Board of Directors av Equipment Committee; godkjenning og autorisering kan bli tilbaketrukket av Board of Directors til enhver tid hvis videreføringen av dem vurderes å være skadelig for sporten.

3.2.1.1        Påmeldingsskjemaet eller innbydelsen for en åpen turnering skal spesifisere merke og farge på bordene, merke på nettutstyret og merke og farge på ballen som skal benyttes. Valg av utstyr skal gjøres slik forbundet der hvor turneringen holdes har bestemt, utvalgt fra merker og typer p.t. godkjent av ITTF.

3.2.1.2        Godkjenning og autorisasjon av spilleutstyr skal utføres på vegne av ITTFs Board of Directors av utstyrskomiteen; godkjennelse eller autorisasjon kan når som helst bli trukket tilbake av ITTFs Board of Directors når dens fortsettelse vil være skadelig for sporten.

3.2.1.3        Belegget på en side av racketen som benyttes for å slå ballen, skal være av et merke og en type p.t. godkjent av ITTF og kunne identifiseres med ITTF-nummeret (når det finnes) og skal være festet til racketbladet slik at produktnavn og ITTFs logo er klart synlig ved håndtaket. Lister med all godkjent og autorisert utstyr og materiale vedlikeholdes av ITTF-sekreteriatet og detaljene er tilgjengelig på ITTFs internettside.

3.2.1.4        Bordbeina skal være minst 40 cm fra kortsiden på bordet for rullestolbrukere.

 

3.2.2 Antrekk

3.2.2.1        Spilledrakten skal normalt bestå av en kortermet trøye og shorts eller skjørt eller kort heldrakt, sokker og spillesko. Andre plagg, som f.eks. trenings­drakt eller deler av denne, skal ikke brukes under spill, unntatt etter tillatelse fra overdommer.

3.2.2.2        Hovedfargen på en trøye, shorts eller skjørt, unntatt krave eller ermer på en trøye, skal være klart forskjellig fra fargen på ballen som benyttes.

3.2.2.3        På et spilleplagg kan det være tall eller tekst bak på trøyen for å identifisere en spiller, hans forbund eller, i klubbkamper, hans klubb, og reklame i samsvar med ITTFs bestemmelser 3.2.5.10. Hvis baksiden av trøyen bærer spillerens navn, skal dette plasseres like under kraven.

3.2.2.4        Ethvert nummer krevd av arrangøren for å identifisere en spiller skal ha prioritet foran reklame på den sentrale delen bak på en trøye. Slike nummer skal være innenfor et merke med et areal som ikke er større enn 600 cm2 (A4).

3.2.2.5        Merker eller pynt foran eller på siden på et spille­antrekk og gjenstander som spilleren bærer på seg, f.eks. smykker, skal ikke være så framtredende eller skarpt reflekterende at det kan blende en motspiller.

3.2.2.6        Spilleplagg skal ikke ha utforming eller tekst som kan støte eller gi sporten dårlig rykte.

3.2.2.7        Spørsmål om lovlighet eller godkjenning av spilleantrekk skal avgjøres av overdommer.

3.2.2.8        Spillere på et lag som deltar i lagkamp, og spillere fra samme forbund som danner et doublepar i et verdensmesterskap eller olympisk mesterskap, skal være likt kledd, med mulig unntak for sokker og sko, og antall og størrelse, farge og design av reklame på klær Spillere fra samme forbund som danner doublepar i andre internasjonale konkurranser kan ha klær av forskjellige fabrikanter, hvis basisfargene er de samme og det nasjonale forbund godkjenner dette.

3.2.2.9        Spillere eller par som møter hverandre, skal bruke trøyer som er tilstrek­kelig forskjellige i farge til at publikum lett kan skille dem fra hverandre.

3.2.2.10      Når spillere eller lag som skal spille mot hverandre, har liknende klær og ikke kan bli enige om hvem som skal skifte, skal avgjørelsen tas ved trekning.

3.2.2.11      Spillere som deltar i konkurranse om verdensmesterskaps- og olympiske titler eller åpne internasjonale mesterskap skal være iført trøye, shorts eller skjørt av type godkjent av forbundet.

 

3.2.3 Spilleforhold

3.2.3.1        Spilleområdet skal ikke være mindre enn 14 m langt, 7 m bredt og 5 m høyt, men de 4 hjørnene bør være dekket med barrierer som ikke er mer enn 1,5 meter lange. I rullestols klasser kan spilleområdet reduseres, men skal ikke være mindre enn 8 m langt og 6 m bredt.

3.2.3.2        Følgende utstyr og utrustning skal betraktes som del av et spilleområde: bordet inkludert nettutstyret, dommerbord og stoler, dommertavler, håndkle og ballkorger, bordnummer, barrierer, gulvmatter, tavler på barrierene med navn på spillerne eller forbund.

3.2.3.3        Spilleområdet skal avgrenses med barrierer med samme mørke bakgrunns­farge, ca. 75 cm høye, som skiller det fra nærliggende spilleområder og fra publikum.

3.2.3.4        I konkurranser om verdensmesterskaps- og olympiske titler skal lysintensiteten, målt i høyde med spilleflaten, være minst 1000 lux jevnt over hele spilleflaten, og intensiteten på hvilken som helst annen del av spilleområdet skal være minst 500 lux. I andre konkurranser skal lysintensiteten være minst 600 lux jevnt over spilleflaten og minst 400 lux på annen del av spilleområdet.

3.2.3.5        Når flere bord er i bruk, skal lysnivået være det samme for alle, og nivået for bakgrunnslyset i spillehallen skal ikke være større enn det laveste nivået i spilleområdet.

3.2.3.6        Lyskilden skal ikke være mindre enn 5 m over gulvet.

3.2.3.7        Bakgrunnen skal være generelt mørk og skal ikke inneholde skarpe lyskilder eller dagslys gjennom utildekte vinduer eller andre åpninger.

3.2.3.7        Gulvet skal ikke være lyst farget, skarpt reflekterende eller glatt, og dets overflate skal ikke være av murstein, keramikk, betong eller stein. Unntatt i rullestols klasser hvor gulvet kan være av betong.

3.2.3.8.1     I konkurranser om verdensmesterskaps- og olympiske titler skal gulvet bestå av tre eller av et syntetisk valsbart materiale av en type og et merke som er godkjent av ITTF.

 

3.2.5 Reklame

3.2.5.1        Innenfor spilleområdet skal reklame kun vises på utstyr eller utrustning som følger av 3.2.3.2 , og det skal ikke være spesielle reklameutstyr i tillegg.

3.2.5.2        I Olympiske leker skal reklame på spilleutstyr, spillerbekledning og dommerbekledning være i henhold til IOCs regler.

3.2.5.3        Med unntak av LED belysning (light emitting diodes) skal selvlysende eller lysende farger ikke brukes noe sted innenfor spilleområdet.

3.2.5.3.1     LED reklame på barrierer skal ikke bevege seg utenom før starten og etter slutten på kampen, og i autoriserte pauser (3.4.4).

3.2.5.4        Tekst eller symboler på innsiden av barrierene skal ikke være hvite eller oransje, og heller ikke ha mer enn to farger, og skal være holdt innenfor en total høyde på 40 cm. Det anbefales at de er svakt lysere eller mørkere enn bakgrunnsfargene.

3.2.5.5        Avmerking på gulv skal ikke være hvite eller oransje, og det anbefales at de er svakt lysere eller mørkere enn bakgrunnsfargene.

3.2.5.6        Det er tillatt med opptil 4 reklamer på spillegulvet. En på hver side av bordet, hver innenfor et areal på 2,5 m2. Reklamen skal ikke plasseres mindre enn 1 m fra barrikadene, og de på hver ende av bordet skal ikke plasseres mindre enn 2 m fra barrikadene.

3.2.4.7        Det er tillatt med 1 midlertidig reklame på hver halvdel av hver side av bordflaten og 1 på hver ende klart adskilt fra permanente reklamer. Midlertidige reklamer skal ikke være for konkurrerende leverandører av bordtennisutstyr og holde seg innenfor en total lengde på 60 cm..

3.2.4.8        Reklame på nett skal være svakt lysere eller svakt mørkere enn bakgrunnsfargene. Reklamer skal ikke plasseres på de 3 øverste centimeter av tapen på øvre kant og skal ikke svekke sikten gjennom nettet.

3.2.4.9        Reklame på dommerbord eller annet møblement innenfor spilleområdet skal på enhver flate være holdt innenfor et totalt areal på 750 cm2.

3.2.4.10      Reklame på spilleantrekket skal begrenses til

3.2.4.10.1   fabrikantens normale varemerke, symbol eller navn holdt innenfor et totalt areal på 24 cm2,

3.2.5.10.2   ikke mer enn 6 reklamer, holdt innenfor et totalt areal på 600 cm2 og klart adskilt fra hverandre, på forsiden eller siden av en trøye, maks 4 på front av trøye

3.2.5.10.3   ikke mer enn 2 reklamer, holdt innenfor et totalt areal på 400 cm2, på ryggen av en trøye,

3.2.5.10.4   ikke mer enn 2 reklamer, holdt innenfor et totalt areal på 120 cm2, på shorts eller skjørt.

3.2.5.11      Reklame på spillernes nummer skal holdes innenfor et totalt areal på 100 cm2.

3.2.5.12      Reklame på dommerens klær skal holdes innenfor et totalt areal på 40 cm2.

3.2.5.13      Det skal ikke være reklame på spillernes klær eller nummer for tobakk, alkohol eller skadelige gifter.

 

3.2.6 Dopingkontroll

3.2.6.1        Alle spillere som deltar i internasjonale turneringer, inkludert junior turneringer, skal være gjenstand for testing av ITTF, spillerens nasjonale forbund, eller annen anti doping organisasjon ansvarlig for testing i konkurransen de deltar i.

 

3.3 Funksjonærers myndighetsområde

3.3.1 Overdommer

3.3.1.1        For hver konkurranse skal det oppnevnes en ansvarlig overdommer. Navn og hvor overdommerens plass er skal gjøres kjent for deltakere og, når det er naturlig, for laglederne.

3.3.1.2        Overdommeren skal være ansvarlig for

3.3.1.2.1     å lede trekningen,

3.3.1.2.2     å sette opp spilleprogram med tidspunkter og bord,

3.3.1.2.3     å utnevne kampfunksjonærer,

3.3.1.2.4     å foreta en briefing med kampfunksjonærene før turneringen.

3.3.1.2.5     å undersøke startberettigelsen til spillere i representasjonsklasser,

3.3.1.2.6     å avgjøre om spillet kan avbrytes i nødssituasjoner,

3.3.1.2.7     å avgjøre om spillere kan forlate spilleområdet under en kamp,

3.3.1.2.8     å avgjøre om den reglementerte innspillingstiden kan forlenges,

3.3.1.2.9     å avgjøre om en spiller får ha på seg treningsdrakt i kamp,

3.3.1.2.10   å avgjøre et hvilket som helst spørsmål angående tolkning av Lovene eller Bestemmelsene, inkludert godkjenning av antrekk, spilleutstyr og spilleforhold,

3.3.1.2.11   å avgjøre om og hvor spillere kan trene under avbrudd i spillet som skyldes en nødssituasjon,

3.3.1.2.12   å foreta disiplinære forføyninger ved dårlig oppførsel eller andre regelbrudd.

3.3.1.3        Om noen av overdommerens oppgaver, i samråd med turneringskomiteen, overføres til andre personer, skal spesifikt ansvar og plassering for hver av disse gjøres kjent for deltakere og, når det er naturlig, for lagledere.

3.3.1.4        Overdommeren, eller en stedfortreder utnevnt til å utøve myndighet i hans fravær, skal være tilstede under hele spilletiden.

3.3.1.5        Når det etter overdommerens oppfatning er ønskelig, kan han/hun når som helst bytte ut en dommer, hjelpedommer eller slagteller, men han/hun kan ikke endre avgjørelser som allerede er fattet av den utbyttede funksjonær i et spørsmål som var under funksjonærens myndighetsområde.

3.3.1.6        Spillerne er under overdommerens jurisdiksjon fra de ankommer spillestedet til de forlater det.

 

3.3.2 Kampfunksjonærer

3.3.2.1        En dommer og 1 hjelpedommer skal utnevnes for hver kamp.

3.3.2.2        Dommeren skal sitte eller stå i linje med nettet og hjelpedommeren skal sitte mot ham, på den andre siden av bordet.

3.3.2.3        Dommeren skal være ansvarlig for

3.3.2.3.1     å sjekke om spilleutstyr og spilleforhold er akseptable, og rapportere avvik til overdommeren,

3.3.2.3.2     å velge en tilfeldig ball som forutsatt i 3.4.2.1.1 – 2,

3.3.2.3.3     å foreta trekning for valg av serve, retur og side,

3.3.2.3.4     å beslutte om kravene til en lovlig serve kan lempes på for fysisk funksjonshemming,

3.3.2.3.5     å kontrollere rekkefølge av serve, mottak og side, og å korrigere alle slike feil,

3.3.2.3.6     å avgjøre hver ballveksling, som et poeng eller som omball,

3.3.2.3.7     å si stillingen i samsvar med spesifisert framgangsmåte,

3.3.2.3.8     å innføre tellemetoden til korrekt tid,

3.3.2.3.9     å opprettholde kontinuitet i spillet,

3.3.2.3.10   å reagere på brudd på bestemmelsene om råd og oppførsel.

3.3.2.3.11   ved trekning bestemme hvilken spiller, par eller lag som skal bytte trøye dersom motstanderen(e) eller lag har lik trøye og en blir ikke enige om hvem som skal bytte.

3.3.2.3.12   at bare autoriserte personer er ved spilleområdet

3.3.2.4        Hjelpedommeren skal:

3.3.2.4.1     avgjøre om ballen i spill har berørt kanten på spilleflaten nærmest ham.

3.3.2.4.2     informere dommeren om brudd på bestemmelsene om råd og oppførsel

3.3.2.5        Enten dommeren eller hjelpedommeren kan:

3.3.2.5.1     bestemme at en spillers serve er ulovlig,

3.3.2.5.2     bestemme, i en ellers lovlig serve, at ballen berører nettutstyret i det den passerer over eller rundt det,

3.3.2.5.3     bestemme at en spiller hindrer ballen,

3.3.2.5.4     bestemme at spilleforholdene forstyrres på en slik måte at det kan påvirke utfallet av ballvekslingen,

3.3.2.5.5     ta tiden på treningsperioden, spillet og pauser.

3.3.2.6        Både hjelpedommeren eller en særskilt funksjonær kan ivareta oppgaven som slagteller når tellemetoden benyttes for å telle slag fra servemottakende spiller eller par.

3.3.2.7        En avgjørelse tatt av en hjelpedommer i samsvar med 3.3.2.5, kan ikke omgjøres av dommeren.

3.3.2.8        Spillerne er under dommerens jurisdiksjon fra de ankommer spilleområdet til de forlater det.

 

3.3.3 Protester

3.3.3.1        Ingen avtale mellom spillere i en individuell kamp, eller mellom lagledere i en lagkamp, kan endre en kamp­funksjonærs avgjørelse i spørsmål om faktiske hendelser, en overdommers avgjør­else i tolkning av Lovene eller Bestemmelsene eller en turneringskomitès avgjørelse angående andre turneringsspørsmål eller kampledelse.

3.3.3.2        Ingen protester kan fremmes til overdommeren på avgjørelser av en ansvarlig kampfunksjonær i spørsmål om faktiske hendelser, eller til turneringskomitèen på overdom­mers avgjørelser i spørsmål om tolkninger av Lovene eller Bestemmelsene.

3.3.3.3        Protest kan avgis til overdommeren mot en kamp­funksjonærs avgjørelse angående tolkning av Lovene eller Bestemmelsene. Overdommerens avgjørelse er endelig.

3.3.3.4        Protest kan fremmes for turneringskomiteen mot overdommerens avgjørelse angående kampledelse eller turneringsspørsmål som ikke er dekket i Lovene eller Bestemmelsene. Turneringskomiteens avgjørelse er endelig.

3.3.3.5        I en individuell klasse kan protest kun avgis av en spiller som deltar i den kampen hvor spørsmålet er reist, og i lagkamp kun av lagleder for lag som deltar i den kampen hvor spørsmålet er reist.

3.3.3.5.1     Navnet på laglederen, spillende eller ikke spillende, skal på forhånd opplyses til dommeren.

3.3.3.6        Et spørsmål angående tolkning av Lovene eller Bestemmelsene, aktualisert av overdommerens avgjørelse, eller et spørsmål om turnerings- eller kampledelse, aktualisert av turnerings­komiteens avgjørelse, kan av spiller eller lagleder som har rett til å avlegge protest, gjennom eget forbund forelegges ITTFs Rules Comittee.

3.3.3.7        Rules Comittee skal avgi uttalelse som veiledning for framtidige avgjørelser, og denne uttalelse kan igjen være grunnlag for protest fra et forbund til ITTFs Board of Directors eller General Meeting, men dette skal ikke innvirke på sluttgyldigheten til de avgjørelser som allerede er tatt av overdommer eller turneringskomite.

 

3.4 Kampledelse

3.4.1 Poengregning

3.4.1.1        Dommeren skal si poengstillingen så snart ballen er ute av spill etter slutten av en ballveksling, eller så snart det er praktisk mulig.

3.4.1.1.1     Når dommeren sier poengstillingen i et sett, skal dommeren først angi antall poeng oppnådd av spilleren eller paret som skal serve i den neste ballvekslingen i settet, og så antall poeng oppnådd av motstander; spiller eller par.

3.4.1.1.2     I begynnelsen av et sett og før hvert servebytte skal dommeren peke mot neste server, og kan etter poengstillingen også si navnet til serveren.

3.4.1.1.3     Etter settet skal dommeren navngi vinnende spiller eller par og skal så si antall poeng oppnådd av vinnende spiller eller par fulgt av antall poeng oppnådd av tapende spiller eller par, og kan deretter navngi den vinnende spiller eller par.

3.4.1.2        I tillegg til å framsi poengstillingen kan dommeren bruke håndsignaler for å markere sine avgjørelser.

3.4.1.2.1     Når et poeng er vunnet, kan han/hun løfte hånden nærmest den spiller eller par som har vunnet poenget, opp i skulder­høyde.

3.4.1.2.2     Når det av hvilken som helst grunn dømmes omball, kan han/hun løfte hånden over hodet for å vise at ballvekslingen er over.

3.4.1.3        Poengstillingen, og når tellemetoden benyttes antall slag, skal angis på engelsk, eller på et annet språk som kan godtas av begge spillere eller par og av dommeren.

3.4.1.4        Poengstillingen skal vises på mekaniske eller elektriske telleverk, slik at den er klart synlig for spillerne og publikum.

3.4.1.5        Når en spiller formelt er gitt advarsel for dårlig oppførsel skal det plasseres et gult merke ved telleapparatet nærmest spillerens poengstilling.

 

3.4.2 Utstyr

3.4.2.1        Spillere skal ikke velge baller i spilleområdet.

3.4.2.1.1     Når det er mulig skal spillere gis anledning til å velge en eller flere baller før de entrer spilleområdet. Kampen skal spilles med en av disse ballene valgt tilfeldig av dommeren.

3.4.2.1.2     Dersom ballen ikke har blitt valgt før spillerne entrer spilleområdet, skal kampen spilles med en ball valgt tilfeldig av dommeren fra en eske bestemt for bruk i konkurransen.

3.4.2.1.3     Dersom en ball blir skadet under kampen skal den byttes ut med en av de andre valgt for bruk før kampen startet. Dersom slik ball ikke er tilgjengelig, skal den byttes ut med en ball tilfeldig plukket av dommeren fra esken bestemt for bruk i konkurransen.

3.4.2.2        Racketbelegget skal brukes som det er godkjent av ITTF uten noen fysisk, kjemisk eller annen behandling, endring eller modifisering av spillegenskaper, friksjon, utseende, farge, struktur, overflate, osv.

3.4.2.3        En racket skal ikke byttes under en individuell kamp, unntatt dersom den tilfeldig blir så sterkt skadet at den ikke kan brukes. Dersom så skjer skal den skadede racketen umiddelbart byttes ut med en annen racket som spilleren har brakt med til spilleområdet eller blir gitt til ham i spilleområdet.

3.4.2.4        Dersom ikke annet er bestemt av dommeren, skal spillere legge fra seg racketen på bordet under pauser. Men er racketen festet til hånden, skal dommeren tillate spilleren å ha den festet til hånden også i pausene.

 

3.4.3 Trening

3.4.3.1        Spillere har rett til inntil 2 minutters trening på kamp­bordet umiddelbart før kampstart men ikke under normale pauser i en kamp. Kun overdommeren kan tillate overskridelse av denne tiden.

3.4.3.2        Under akutt spilleavbrudd kan dommeren tillate spillere å trene på et hvilket som helst bord – også kampbordet.

3.4.3.3        Spillere skal ha en rimelig mulighet til å kontrollere og gjøre seg kjent med alt utstyr de skal bruke, men dette skal ikke automatisk gi dem rett til mer enn noen få treningsballvekslinger før de gjenopptar spillet etter erstatning av en ødelagt ball eller racket.

 

3.4.4 Pauser i spillet

3.4.4.1        Enhver spiller har rett til:

3.4.4.1.1     pause på inntil 1 minutt mellom hvert sett i en kamp

3.4.4.1.2     korte brudd i kontinuiteten i spillet til bruk av håndkle, etter hvert sjette poeng fra starten av hvert sett, og ved bytte av side i det siste mulige sett i en kamp.

3.4.4.2        En spiller kan gjøre krav på en ”time-out” periode på opptil 1 min. i løpet av en kamp.

3.4.4.2.1     I individuelle klasser kan time-out kreves av spilleren eller paret, eller den oppgitte rådgiver. I lagkamper kan time-out kreves av spilleren eller paret, eller laglederen.

3.4.4.2.2     Hvis spilleren eller paret og en rådgiver eller lagleder er uenig om time-out skal tas, bestemmer spilleren eller paret i individuelle klasser og laglederen i lagkamper.

3.4.4.2.3     Krav om time-out, som bare kan gjøres mellom ballvekslingene, skal vises ved å gjøre et «T» tegn med hendene.

3.4.4.2.4     Når dommeren mottar et gyldig krav om time-out, skal han stoppe spillet og holde opp et hvitt kort med hånden på siden til spilleren eller paret som krevde det. Det hvite kortet, eller annen korrekt markering, skal plasseres på bordhalvdelen til spilleren eller paret som krevde time-out.

3.4.4.2.5     Det hvite kortet eller markeringen skal fjernes og spillet starte igjen så snart spilleren eller paret som krevde time-out er klar til å fortsette, eller ved slutten av 1 minutt, det som kommer først.

3.4.4.2.6     Hvis et gyldig krav om time-out gjøres samtidig av, eller på vegne av, begge spillere eller par, vil spillet starte igjen når begge spillere eller par er klar eller ved slutten av 1 minutt, det som kommer først, og ingen spiller eller par er berettiget til nok en time-out i løpet av den individuelle kampen.

3.4.4.3        Det skal ikke være noen pauser mellom påfølgende individuelle kamper i en lagkamp, unntatt hvor én spiller må spille i påfølgende kamper og kan kreve en pause på opptil 5 minutter mellom de kampene.

3.4.4.4        Overdommeren kan tillate et avbrudd i spillet, så kort som mulig og aldri mer enn 10 minutter, hvis en spiller midlertidig er ute av stand til å fortsette p.g.a. et uhell, forutsatt at overdommeren mener at avbruddet ikke medfører urimelige ulemper for motstander; spiller eller par.

3.4.4.5        Et avbrudd skal ikke tillates dersom dette skyldes lyte som fantes eller kunne forutsees før kampens begynnelse, eller om det skyldes spillets normale belastninger. Lyte, slik som krampe eller utmattelse, forårsaket av spillerens nåværende tilstand eller form eller den måte kampen har utviklet seg på, berettiger ikke et slikt avbrudd, som kun tillates for lyte som har oppstått gjennom et uhell, slik som skade forårsaket av et fall.

3.4.4.6        Dersom noen i spilleområdet starter å blø, skal spillet avbrytes umiddelbart og ikke begynne igjen, før personen har mottatt behandling og alle spor av blod er fjernet fra spilleområdet.

3.4.4.7        Spillere skal holde seg i eller nær spilleområdet gjennom hele kampen, unntatt dersom tillatelse er gitt av overdommer. Under pauser mellom sett, skal spillerne bli værende mindre enn 3 meter fra spilleområdet under overvåking av dommer.

 

3.5 Disiplin

3.5.1 Råd til spillere

3.5.1.1        I lagklasser kan spillere motta råd fra hvem som helst, godkjent til å være ved spilleområdet.

3.5.1.2        I individuelle klasser kan råd kun gis av én person, utpekt på forhånd og meddelt dommeren, unntatt for par hvor spillerne er tilsluttet forskjellige lag der den enkelte har rådgiver, men i forhold til 3.5.1 og 3.5.2 skal disse to rådgivere behandles som en enhet. Dersom en ikke autorisert person gir råd, skal dommeren vise ham rødt kort og sende ham ut av spilleområdet.

3.5.1.3        Spillere kan motta råd kun i løpet av pausene mellom settene eller i løpet av andre godkjente avbrudd i spillet, men ikke etter endt oppvarming før kamp og kampstart. Dersom autorisert person gir råd til andre tider, skal dommeren vise ham gult kort og advare om at gjentatt forseelse vil medføre utvisning fra spilleområdet.

3.5.1.4        Dersom advarsel har vært gitt, i samme lagkamp eller i individuell kamp, skal dommeren vise rødt kort til den første som gir ulovlig råd og vise ham bort fra spilleområdet enten det er samme person som har fått advarsel tidligere eller ikke.

3.5.1.5        Under en lagkamp skal ikke den utviste rådgiveren tillates å komme tilbake, inntil lagkampen er over, unntatt dersom han/hun selv skal spille, og han kan ikke erstattes av en annen rådgiver inntil lagkampen er ferdig. I en individuell kamp skal han/hun ikke tillates å returnere før den individuelle kampen er over.

3.5.1.6        Hvis den som gir råd nekter å forlate området, skal dommeren avbryte spillet og umiddelbart rapportere til overdommeren.

3.5.1.7        Disse begrensninger gjelder kun råd angående spillet, og ingenting i disse bestemmelsene skal forhindre en spiller eller lagleder, i henhold til reglementet, fra å legge inn en formell protest mot en kampfunksjonærs avgjørelse, eller hindre en kontakt mellom en spiller og sin forbunds­representant eller tolk angående forklaring av en doms­avgjørelse.

 

3.5.2 Spilleres oppførsel

3.5.2.1      Spillere og lagledere eller andre rådgivere skal ikke vise usportslig oppførsel som kan distrahere en motspiller, fornærme tilskuere eller bringe sporten i et dårlig lys, slik som stygt språk, ødelegge ballen eller slå ballen ut av spilleområdet med vilje, sparke i bordet eller i barrikader og vise manglende respekt for kampfunksjonærer.

3.5.2.2        Dersom en spiller eller lagleder begår en alvorlig overtredelse, skal dommeren stoppe spillet og rapportere umiddelbart til overdommeren. Ved mindre alvorlige overtredelser kan dommeren ved første anledning vise opp et gult kort og advare overtrederen om at et hvilket som helst nytt tilfelle kan føre til straff.

3.5.2.3        Bortsett fra slik som beskrevet i 3.5.2.2 og 3.5.2.5, dersom en spiller har mottatt advarsel og begår en ny forseelse i den samme individuelle kampen eller lagkampen, skal dommeren gi 1 poeng til motstanderen, ved andre tilfelle skal han/hun gi 2 poeng. Hver gang skal dommeren holde opp gult og rødt kort sammen.

3.5.2.4        Dersom en spiller i samme individuelle kamp eller lagkamp har mottatt 3 straffepoeng og fortsetter den dårlige oppførselen, skal dommeren stoppe kampen og umiddelbart rapportere til overdommer.

3.5.2.5        Dersom en spiller bytter racket i en individuell kamp uten at den har blitt skadet, skal dommeren stoppe spillet og rapportere til overdommer.

3.5.2.6        En advarsel eller straff gitt til den ene eller den andre spilleren i et doublepar skal gjelde for paret, men ikke for den av spillerne, som ikke har gjort noen forseelse, i en senere individuell kamp i samme lagkampen. Ved starten av en doublekamp skal paret anses for å ha mottatt den høyeste advarsel eller straff gyldig for hver av spillerne i den samme lagkampen.

3.5.2.7        Bortsett fra slikt som beskrevet i 3.5.2.2, dersom en lagleder har mottatt en advarsel og begår en ny forseelse i samme individuelle kamp eller lagkamp, skal dommeren holde opp et rødt kort og vise ham bort fra spilleområdet inntil lagkampen er over, eller i individuell kamp inntil den individuelle kampen er over.

3.5.2.8        Overdommer skal ha myndighet til å diskvalifisere en spiller for alvorlig dårlig oppførsel, enten dette er rapportert av dommeren eller ikke. Slik diskvalifikasjon kan være fra en kamp, en klasse eller fra en hel konkurranse.

3.5.2.9        En spiller som er blitt diskvalifisert i 2 individuelle kamper i en lagkamp eller en individuell klasse, skal automatisk diskvalifiseres fra lagkampen eller den individuelle klassen.

3.5.2.10      Overdommeren kan diskvalifisere enhver spiller fra resten av konkurransen som 2 ganger har blitt sendt bort fra spilleområdet under konkurransen.

3.5.2.11      Ved 4 akkumulerte ikke beståtte offisielle rackettester, uansett årsak, over en periode på 48 måneder, skal spilleren suspenderes i 12 måneder fra å delta i hendelser arrangert av ITTF.

3.5.2.12      Dersom en spiller er diskvalifisert fra en kamp, hendelse eller konkurranse uansett årsak, skal han miste assosiert tittel, medalje, prispenger og rankingpoeng.

3.5.2.13      Saker med svært alvorlig grad av dårlig oppførsel skal rapporteres til NBTF´s domsutvalg.

 

STIGA TTEX Norsk Tipping IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell