Bordtennis / Om NBTF / Ansatte / Ansvarsområde for Adm. konsulent

Ansvarsområde for Adm. konsulent

Nasjonale lagserie (Dameserie, STIGA-LIGAEN, 1, 2 og 3 divisjoner)
Terminplan, serieoppsett og tilhørende administrering
Ansvarlig for NM, NC, SNCF og andre arrangementer i regi av NBTF
Spillerlisenser og lisenskontroll
Overganger (spillere, trenere, dommere)
Oppfølging og koordinering av breddetiltak
Oppfølging av lokale, regionale, nasjonale turneringer (RM/RC/RT/KM) og drive-in cup
Oppfølging regionalt seriespill
Registrering og ajourhold av SportsAdmin
Samordnet rapportering/Idrettsregistrering
Hovedterminliste
Administrativt ansvar for dommerkoordinering
Dommerutdanning, Internasjonal / forbunds / region og klubbdommere.
Sekretær for sektor arrangement, media, veterankomiteen, rankingkomiteen og dommerkomiteen
Digitalisering IT
Webredaktør
Oppfølging, Opptak og godkjenning av nye klubber/idrettslag
Dispensasjonssøknader – utlån til den nasjonale lagserie/dameserien
Dispensasjonssøknader fra karantenebestemmelsene
Protestsaker og andre brudd på NBTFs konkurransereglement
TD og dommerseminar
Klubb-/Region-/Medlemsservice (brukerstøtte, rapportering)

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping