Bordtennis / Nyheter / 2024 / Kurstilbud: Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver Digitalt kurs den 7. mars kl. 19.00 - 21.00
kurs.jpg

Kurstilbud: Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver Digitalt kurs den 7. mars kl. 19.00 - 21.00

Alle idrettslag som følger ordinær lovnorm skal ha et kontrollutvalg. På dette kurset vil vi gå gjennom arbeidsoppgaver som kontrollutvalget skal utføre, samt orientere om veileder og maler som vil være nyttige i arbeidet.

Alle kontrollutvalg skal påse at:

- idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser

- idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om

- idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov

- idrettslaget har økonomisk kontroll internt

- årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kurset gjennomføres digitalt, og lenke til kurset sendes ut til alle påmeldte dagen før.

Påmelding gjøres via Min idrett.

Kurset er online, og du vil motta en link til "kursrommet" dagen før.

Kurset er GRATIS! Spørsmål til kurset kan rettes til rådgiver for kompetanse og klubbutvikling, Line Berre Paulsen

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping