Bordtennis / Nyheter / 2023 / Møte mellom NBTF og Stiga-liga-klubbene for herrer
Foto: Brage Titlestad, NBTF
Foto: Brage Titlestad, NBTF

Møte mellom NBTF og Stiga-liga-klubbene for herrer

Det ble avholdt teams-møte mellom NBTF og Stiga-liga-klubbene for herrer tidlig på kvelden onsdag 12. april. På møtet deltok representanter for herrenes Stiga-liga, NBTFs styre og administrasjon, dommerkomiteen, arrangementsutvalget og mediautvalget.

I grove trekk var dette et evalueringsmøte om sesongen som er i ferd med å avsluttes, samt veien videre mot en ny Stiga-liga-sesong. Det ble gitt mange gode tilbakemeldinger på en jevn og spennende 2022/23-sesong, der bare sluttspillet gjenstår. Klubbene trakk frem viktigheten av forutsigbarhet i terminlista. Det er et felles ønske om en klar policy og enighet mellom klubbene og NBTF i hvilke tilfeller det kan være mulig å gjøre endringer i terminlista.  

Den neste sesongen vil bli preget av innføringen av Stupa, en teknisk nyvinning som gir uante muligheter, med streaming, kontinuerlig oppdatering og betting mv av alle seriekampene. En slik innføring vil også sette krav til en felles opplæring av klubbene, en nøyaktig terminliste - både når det gjelder dato og klokkeslett, og det vil også sette krav til hallene som benyttes, ikke minst opp mot god internettkvalitet.

På agendaen var også temaer som pålagt streaming/live sendinger fra seriekampene, sluttspill – «Final four», NBTFs manual for Stiga-ligaen, utgiftsfordeling, bøter ved brudd på reglementet, NBTFs og klubbens ansvar, og godkjenning av haller.

Deltakerne i møtet trakk frem sesongens skribent for Stiga-ligaen, Magnus Bolstad Holm, for hans gode forhåndsartikler og velformulerte artikler etter serierundene. Magnus har takket ja til en ny sesong som skribent.

Et klart flertall av klubbene ønsker også at NBTF arrangerer en stor samlerunde i Oslo Convention Center i Sandefjord, antageligvis allerede i oktober. Den runden vil også bli benyttet til opplæring i Stupa, og en slik stor samlerunde, der lag fra flere divisjoner møtes, vil også være gull verdt opp mot det sosiale samholdet i bordtennisfamilien. De øvrige divisjonene må imidlertid og få uttale seg om ønsket om/muligheten for å bli med på dette.

På møtet ble det også enighet om at en gruppe fra fire av klubbene, Jevnaker BTK, Laksevåg BTK, Nidaros BTK og Trondheim BTK, setter opp terminliste for sesongen 2023/24 i samarbeid med de andre klubbene.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping