Bilde.jpg

Trener 1 kurs 2022

Norges Bordtennisforbund inviterer til Trener 1 kurs

13-15. mai 2022 - Del 1 digital undervisning
28-29. mai 2022 - Del 2 samling Fornebu

Kursavgift: 3000 kr

Påmelding sendes til:

E.mail: gundars.rusis@hotmail.com

eller direkte på min idrett.

Påmeldingsfrist 20. april 2022

Kursansvarlig:

Gundars Rusis

Eventuelle opplysninger eller spørsmål rettes til Gundars Rusis

E.mail: gundars.rusis@hotmail.com

eller på tlf. 93433971

Trener 1 er det første nivået i Trenerløypa (NIF). Her er det fokus på innlæring og deltakelse

Mer info her:

https://www.idrettsforbundet.no/nif/trenerloypa/om-trenerloypa/

På Trener 1 kurset lærer du deg å være trener for nybegynnere. NBTF prioriterer her hvordan man kan være en effektiv trener for barn. Trener 1 er tilgjengelig for alle som ønsker å starte på en trenerutdannelse, og her legges plattformen for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter.

Målgruppen for deltakere til Trener 1 er personer som ønsker å bli trenere for nybegynnere i bordtennis, uavhengig av om disse er barn, ungdommer eller voksne. Potensielle deltakere kan være aktivitetsledere, trenere, nåværende eller tidligere utøvere, ungdommer, voksne eller foreldre med kjennskap til idretten.

Deltakeren må minimum fylle 15 år det året kurset starter. Du bør ha erfaring fra klubb som spiller, trener eller leder eller gjennomgått NBTF sitt klubbtrenerkurs. Ta kontakt hvis du er usikker på om Trener 1 passer for deg.

Hovedmålene i Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å:

 • Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø
 • Utvikle utøvernes fysiske, psykiske og sosiale egenskaper
 • Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter i bordtennis

Mål:

Treneren skal ved fullført kurs ha tilegnet seg:

 • Praktisk og teoretisk kunnskap om bordtennismetodikk for barn og unge.
 • Kunnskap om sentrale prinsipper for trening innen bordtennis, rettet mot barn og unge.
 • Ferdigheter i å planlegge, tilrettelegge, veilede og lede treningsarbeid på en konstruktiv og variert måte i tråd med idrettens verdigrunnlag.

For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha:

 • Oppnådd gitte kompetansemål
 • Deltatt på minimum 90% av undervisningen
 • Gjennomført praksis
 • Godkjent «eksamen»
 • Godkjente e-læringskurs

Etter endt kurs deler særforbundet ut kursbevis som inneholder kurstittel, timetall, emner, tid og sted.

INNHOLD

Varighet:

Kurset er på 45 timer (1 undervisningstime = 45 minutter) + 45 timer praksis i klubb.

 • 28 timer er undervisning med kurslærer (teori og praksis).
 • 17 timer er selvstudium i form av 13 timer e-læringsprogram og 4 timers oppgave som legges frem på kursets siste dag.
 • 45 timer praksis i klubb.                                                                 

Kurset inneholder både bordtennisspesifikke og idrettsspesifikke temaer.

Detaljert program sendes til deltagere ca en uke før kurset.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV