Christian.jpg

STYREMØTE 27/10

Ny uke, nytt møte. Denne gang styremøte med små endringer på gjennomføringen. Vanligvis informerer hver sektor om hva som har skjedd siden sist, og ofte blir det overlappinger av informasjon vi allerede har gått igjennom på andre saker. Derfor skal nå hver sektor skriftlig informere styret på forhånd av hvert møte – eventuelle spørsmål skal selvfølgelig fortsatt svares på.

Dette gir mer tid til å diskutere både beslutnings saker og policy/utredningssaker – noe vi absolutt trengte denne gang.  

Årets ildsjel ble kåret. Hyggelig i år var at vi hadde mottatt veldig mange gode kandidater, så avgjørelsen ble ikke enkel. Jeg tør påstå at samtlige innstilte godt kunne vunnet denne utmerkelsen. Inntil videre holder vi avgjørelsen for oss selv… 

Prosessen rundt jubileumsboken vår ble også diskutert, og vi er i rute. Boken er nesten ferdig, og vi har funnet bedriften som skal stå for trykkingen av boken. Målet er å kunne lansere boken på Tinget i mai 2023.  

Digitalisering er og vil være en viktig faktor fremover. Vi ser på nye måter å vise frem idretten vår, tiltrekke oss nye medlemmer/nye måter å nå ut på, redusere arbeidsmengden for både klubber, arrangører og forbund (slik at vi kan bruke mer tid på kjernevirksomheten vår: bordtennis). Vi vil snart informere mer om potensielle prosjekter og mulige samarbeid med våre naboland Sverige og Danmark, som per i dag jobber med mye av det samme, og har mange av de samme utfordringene som oss.  

Sektorene skal også se på budsjettet for 2023. På siste Ting ble det da nye styret utfordret til å finne nye prosjekter for at vi skal vokse. Det ble også snakket om å bruke noe av egenkapitalen vår som i dag sitter og forrenter seg på en relativt solid bankkonto. For å få plass til nye prosjekt og digitalisering i budsjettet uten at det skal gå ut over aktiviteten vi har per i dag og støtten til klubbene, må vi se på muligheten til å investere noen av disse kronene. I 2023 skal vi jo også forhåpentligvis få et godt overskudd fra vårt veteran-EM, men her er det enda usikkert hvor vi lander.  

Vi har også brukt mye tid på søknader til både eksisterende prosjekter og nye. Vi fikk nylig to overraskende og skuffende svar på videreføringen av vår para-breddesatsing. Overraskende fordi vi underveis har fått positive tilbakemeldinger og så nærme en lovnad som en kan komme - skuffende fordi vi er blant forbundene i Norge som jobber mest og best med para. På den positive siden har flere av klubbene våre fått relativt store summer i denne søknadsrunden.  

Også på den positive siden: Vi er blitt valgt ut som ett av 10 særforbund som skal få ekstra støtte fra OLT frem mot PL/OL 2028 og 2032. Dette er et prosjekt som skal omfatte både para-utøverne våre og de funksjonsfriske. Tidligere har som kjent para-utøverne fått bra med støtte gjennom sine gode resultater – nå skal også de funksjonsfriske inkluderes, og vi skal bli enda flinkere på kompetansedeling og samarbeid.  

EM på hjemmebane kommer stadig nærmere. Påmeldingstallene har begynt å krype oppover, men vi håper selvfølgelig på mange flere deltakere. Samtidig føler vi at vi er i rute. Vi har en del store avgjørelser som snart må tas mht. innkjøp av utstyr (avhengig av størrelsen på arrangementet/antall deltagere). Vi oppfordrer alle som har planer om å være med, til å melde seg på så snart som mulig. Early bird-prisen er satt til slutten av november!  

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV