Hall.jpg

Søknadsportalen for de forlengede kompensasjonsordningene er nå åpen

ESA har nå godkjent forlengelsen av Tilskuddsordning for frivillig sektor som følge av covid-19 og Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

Norges idrettsforbund har jobbet aktivt med å få forlenget ordningene, og de forlenges med dette fram til og med juni 2022. I denne perioden er det lagt opp til to søknadsfrister. Søknadsfrist i begge ordningene er 20. april for arrangementer og aktiviteter i perioden 1. januar til 31. mars 2022, og det foreligger foreløpig ikke opplysninger om den siste søknadsfristen.

For å kunne søke i de to ordningene må man være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet. Dersom myndighetspålagte restriksjoner, råd og anbefalinger knyttet til covid-19 legger begrensninger på gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, kan det søkes om å få dekket en andel av merkostnader og mindreinntekter. Det kan mottas støtte for både nedskalerte og avlyste aktiviteter og arrangementer.

Ordningene forvaltes som tidligere av Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Her ligger søknadsportalen: https://lottstift.no/nye-stotteordningar-som-folge-av-covid-19/

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV