Styret.jpg

SISTE FRA STYRET

Sesongen går mot slutten for de fleste av oss, men det har vært mye aktivitet i kulissene likevel. Vi har avholdt 2 styremøter i mai (vårt første fysiske på veldig lang tid) og juni, og det har vært utallige teams/telefon-møter.

For å begynne med en litt kjedelig sak, der undertegnede har brukt mye tid den siste tiden:Vi kan nå dessverre si med sikkerhet at det ikke blir noe Waldner Cup i juli. Covid-situasjonen i Kina gjør at dette må utsettes. Det jobbes med flere forskjellige alternativer i skrivende stund, men til syvende og sist er vi helt avhengig av situasjonen i Kina. Høstens VM i samme land er det også mye usikkerhet rundt… 

Det er også blitt jobbet en del med regelverket vårt, spesielt rundt tilleggsbestemmelsene der styret har fullmakt til å foreta endringer. En sak som fikk mye fokus etter årets hoved-NM var reglementet rundt premiering. Vi har nå gått inn og presisert at det SKAL premieres likt i dame-, herre-, og para-klassene i NM, NC og NCF uavhengig av deltagelse. Det kan imidlertid fortsatt være slik at lav deltagelse kan føre til færre premier, men finalistene skal alltid premieres likt.  

NBTF har også fattet et formelt vedtak ang. arbeidet som utføres rundt para-bordtennisen: «En idrett – like muligheter». Styret fikk presentert både arbeidet som er gjort og hva som gjøres når det gjelder implementeringen og planer.  

Under paraplyen «likestilling» er det også foretatt en endring som undertegnede trodde var på plass for lenge siden i regelverket vårt: Dameserien skal selvfølgelig ha de samme reglene som herreserien (Stiga-ligaen). Det skal også jobbes med nytt navn på serien. Det er gledelig at vi igjen har 8 lag med i dameserien, og nå må vi legge forholdene til rette for å beholde alle sammen. Vi ønsker også å innføre sluttspill på lik linje med herrene.  

En annen betydelig endring er tilpassingen av junior-klassen til de internasjonale reglene. Fra kommende sesong er man også junior som 19-åring. Vi har også valgt å gå tilbake til de opprinnelige reglene for junior-NM. Etter en prøve-periode med delt junior og eldre junior-NM ser vi at tilbakemeldingene ikke er spesielt positive, samt at det er vanskelig å finne arrangør til en ekstra NM-helg. Under korona-tiden har vi igjen hatt samlede NM der lag- og mix-konkurransen har vært i eldre junior (ikke junior). Dette går vi nå bort fra og gjeninnfører de «tradisjonelle» klassene (junior lag og mix).  

Den kommende sesongen står vi imidlertid i fare for å ikke få et junior-NM! Vi har per i dag ingen klubber som har meldt sin interesse for arrangementet. Det er blitt jobbet i kulissene for å «overtale», men foreløpig har vi ikke fått noe napp. En tilbakemelding vi har fått fra flere klubber er at inntjeningen på NM’ene våre er for dårlig. Det blir mye arbeid for lite overskudd. Vi har derfor vedtatt følgende: NBTF fortsetter å betale alle medaljene i offisielle NM-klasser (dette ble altså også gjort tidligere), mens klubbene/arrangørene blir fritatt fra å bruke 40% av påmeldingsavgiften på premier slik reglementet sa tidligere. I NM kjemper vi for medaljer og ære – pokalene får vi heller plukke opp i andre turneringer fremover. Arrangørene står selvfølgelig fritt til ekstra premiering (så lenge den er lik) hvis de ønsker det. Vi håper dette vil gjøre det mer attraktivt for klubbene å søke på NM-arrangementene våre fremover.  

Et annet arrangement som har forsvunnet litt de siste årene er Regionlags-turneringen, som tidligere ble arrangert på Lillehammer. Under regionleder-møtet ble det lansert et forslag på å få liv i denne turneringen igjen – denne saken jobber nå regionene videre med.  

På Tinget i 2021 ble det etter forslag fra forsamlingen, vedtatt å legge det neste Tinget til Trondheim i 2023. Etter litt nærmere undersøkelser viser det seg at dette blir veldig dyrt (om lag dobbelt så dyrt som ved forrige Ting). Vi ser derfor på alternativer i overenstemmelse med forslagsstillerne, og det ble også tatt opp på regionleder-møtet nå nylig.  

Vi har også vært igjennom en ny runde med tildelinger av post 3 midler, og setter vår lit til at klubbene som fikk støtte benytter seg av dette til å få inn enda flere medlemmer. Tallene etter korona viser dessverre en liten nedgang i antall medlemmer, på tross av rekordhøye utbetaling fra NBTF og inntrykket av ganske stor aktivitet mange steder. Det siste ser vi igjen på lisenstallene våre som aldri har vært høyere! Det er derfor et lite paradoks at vi blir færre når aktiviteten aldri har vært høyere. De nye registreringssystemene får kanskje ta noe av skylden. Vi ser f.eks. klubber som har flere lisenser enn registrerte medlemmer! Vi håper klubbene får til dette (kanskje noe bedre) innen neste frist for registrering. Er man usikker; be om hjelp!  

Avslutningsvis må jeg igjen nevne neste års veteran-EM. Alt er i rute og vi har gått over i en ny fase: etter mye planlegging skal nå planene settes i verk. De forskjellige komiteene jobber godt, og vår event director, Karl Børre Reite, går straks over i full stilling for å jobbe videre med EM. Vi vil være på plass under årets EM i Rimini neste uke for å lære, tilegne oss mer kunnskap og ikke minst «selge» vårt eget arrangement.  

På vegne av styret og administrasjon gjenstår det da bare å ønske alle der ute en riktig god sommer! Om den brukes til aktivitet eller restitusjon – bruk den godt! Så sees vi plutselig rundt bordet igjen… 

STIGA TTEX Norsk Tipping IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell