Foto: Brage Titlestad
Foto: Brage Titlestad

Samordnet rapportering 2022 er åpnet

Alle idrettslag skal innen 30. april rapportere sine medlemstall fra foregående år til Idrettsforbundet. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.

Idrettslagene plikter å rapportere en del nøkkelopplysninger om idrettslagets drift. Antall betalende medlemmer, antall aktive medlemmer, total omsetning, oppdaterte styreverv, signert årsrapport fra siste årsmøte er noe av det som skal rapporteres inn.

Det gis mulighet for å manuelt registrere medlems- og aktivitetstall også i år. Grunnlaget for medlemstallene som presenteres for idrettslagene, baserer seg på betalende medlemmer.

Nye endringer for 2022

Samordnet rapportering 2022 kommer med en del viktige endringer som påvirker idrettslagene. Les mer om disse endringene her.

Søknad om momskompensasjon på varer- og tjenester

Idrettslagene kan samtidig som de rapporterer, også søke om momskompensasjon på varer- og tjenester. Frist for å søke om momskompensasjon er 15. august.

Verv som må registreres

Barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig, leder av valgkomité og leder av kontrollutvalg vil bli påkrevd registrert for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: barneidrettsansvarligpolitiattestansvarligvalgkomité og kontrollutvalg.

Medlemstall og aktivitetstall

Se utfyllende regler om hva som skal rapporters til NIF her: Utfyllende regler

Se ellers våre informasjonssider om Samordnet rapportering.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping