Foto: NBTF
Foto: NBTF

Invitasjon til innsending av forslag til endringer i Konkurranse – og Representasjonsreglementet

Det er Forbundsstyret som har som oppgave å vedta endringer i NBTFs Konkurransereglement og Representasjonsreglement, ref § 7-1 og § 7-2 i NBTFs lov. Forbundsstyret ber alle som har forslagsrett (jfr nevnte lov)om å sende inn forslag på relevante saker til behandling.

Hvert forslag skal settes opp med følgende disposisjon og innhold:

  • Navn på forslagstiller (klubb, region, etc..)
  • Henvisning til §/pkt i regelverket
  • Eksisterende tekst i dagens regel
  • Forslag til ny tekst (evt. ny paragraf/punkt)
  • Begrunnelse for forslaget

Forslag som ikke har en slik disposisjon og oppstilling vil bli sendt i retur til forslagsstiller.

Alle forslag som kan bidra til forenkling, lettere tilgang, og bedre forståelse av regelverket for våre medlemmer mottas med takk.

Videre ber vi om at også saker som gjelder seriespill blir spilt inn nå slik at vi slipper et eventuelt ekstraordinært møte på slike saker før sommeren.

Vennligst send inn, i Word –format, på e-post til: bengt.paulsen@bordtennis.no

Frist for innsending av saker er 10. februar 2023.

Innkomne saker vil deretter bli sendt ut til høring, høringsfrist 1. mars 2023.

Forbundsstyret behandler og vedtar endringer i reglementet. Forslag som blir vedtatt vil normalt få gyldighet fra neste sesong (2023/2024).

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping