Foto: Ghassan Chaer
Foto: Ghassan Chaer

FASTE DOMMERE I 1. DIVISJON OG 2. DIVISJON

NBTF vil i inneværende sesong oppnevne borddommere i 1. divisjon og 2. divisjon. Det har de siste årene vært krav om faste borddommere i 1. divisjon og 2. divisjon. NBTF har i år valgt en løsning der vi både hjelper klubbene til å skaffe dommere, samtidig som vi sørger for at de mange regiondommerne våre får nødvendig praksis.

Vi vil ta kontakt med arrangørklubbene i god tid før samlerundene, for å kartlegge hvor mange regiondommere man kan stille fra egen klubb. Deretter vil vi fylle opp med andre regiondommere fra klubber i nærheten. Dommerne vil være til disposisjon for overdommeren, som også vil ha et ansvar for å gi råd og veiledning.

Vi har fastsatt et enkelt honorar på 200 kroner per regiondommer for helgen, eller 50 kroner per regiondommer per lagkamp. Honorarene til regiondommere dekkes opp av det beløpet arrangørklubber registrerer i utgiftsfordelingen (kr 1.500 per dag eller kr 3.000 per weekend).

Målet er å utvikle regiondommerne videre, samtidig som vi bistår klubbene med å få tak i folk til denne viktige funksjonen. Vi håper dette vil bli et positivt tilskudd til seriespillet.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV