Logo.png

Fantastisk gave fra Sparebankstiftelsen DNB til Norsk bordtennis

Styret i Sparebankstiftelsen DNB har tildelt 1 million kroner til prosjektet «Spill for livet» - et bordtennisprosjekt med livslang aktivitet.

Basert på tidligere svært positive opplevelser i samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB utarbeidet NBTF en omfattende søknad til stiftelsen som vil omfatte utendørs bordtennisbord til barneskoler, i parker, turstier, nærmiljøanlegg og idrettsplasser, etablering av nye bordtennisklubber i eksisterende idrettslag og utplassering av bordtennisbord på sykehus/rehabiliteringssteder med barneavdeling.

Dette kommer til å bli et veldig fint prosjekt - som oppfyller målene våre - og setter søkelys på folkehelse.

«Spill for livet» er et nytt prosjekt som skal bidra til å utbre og styrke den lokale bordtennisaktiviteten i Vestfold og Telemark, samtidig som vi setter søkelys på bordtennissportens bidrag i et folkehelseperspektiv med muligheter for mestring, trivsel, glede og fellesskap.

Gjennom dette prosjektet håper vi å kunne bidra innenfor to av FNs bærekraftmål:

  • God helse og livskvalitet: "Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder"
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn: "Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige".

NBTF har lyst til å rette en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB for sitt samfunnsengasjement og spesielt at de ser bordtennis, og er villig til å satse på oss, blant de flere tusen søknader de hvert år får til vurdering. Nå er det opp til oss å vise at vi er gode mottakere av denne gaven og vi håper på et entusiastisk samarbeid med mange klubber i 2022 og 2023.

Les her om sparebankstiftelsen DNB

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping