1Hall .jpg

Arrangement og inkludering

Som de fleste i miljøet vårt fikk med seg etter årets NM, kom det reaksjoner på gjennomføringen fra en viktig del av bordtennisfamilien vår: para-utøverne. De har lenge vært vårt fjes utad gjennom gode resultater internasjonalt, og deres innlegg i sosiale medier nådde ut til mange.

Deler av kritikken (premiering) ble tatt tak i allerede på søndag kveld. Utøverne som frontet kritikken, ble kontaktet og en beklagelse ble gjort av undertegnede. Det ble også planlagt et møte med hele spillergruppen som nå er gjennomført. Formålet med møtet var å høre tilbakemeldinger direkte fra utøverne og vise at vi tar kritikken på alvor.  

Under møtet kom det tydelig frem at det var en frustrasjon som har bygget seg opp over tid, og der årets NM ble til den berømte «dråpen». Ved flere anledninger, også tidligere, føler utøverne våre seg nedprioritert i nasjonale arrangementer. 

Konklusjonen etter møtet kan kort sammenfattes i følgende: 

Forbundet skal gå foran og påse at arrangørene SKAL jobbe for likestilte forhold under arrangement: 

  • valg av bord 
  • dommere
  • tidsskjema
  • tilgjengelighet i hall
  • premieutdeling
  • premier 

For undertegnede er det også viktig å presisere at utøverne på ingen måte ønsker spesialbehandling, kun likestilling. Som det ble sagt på møtet burde det ikke kreves regler for dette, det burde være en selvfølge. Men sånn har det dessverre ikke vært på alle arrangementer. Saken vil bli løftet i styret, og vi vil jobbe for klare retningslinjer for hvordan vi ønsker at klubber/arrangører/dommere/TD skal sørge for at spillerne våre aldri havner i denne situasjonen igjen. Så denne artikkelen er første ledd i å nå ut til medlemmene våre for at vi sammen sørger for at det blir en realitet.  

Avslutningsvis vil jeg også presisere en ting til: Det skjer mye bra rundt paralandslaget vårt, jobbing med rekruttering, internasjonal deltagelse, etc. Dette er også en del av forbundet, og utøverne er fullt klar over at de har gode forhold for satsingen sin. Gode resultater og god profilering fører til fantastisk støtte fra bl.a Olympiatoppen og VI-stiftelsen som er øremerket para-aktivitet.  

Og det er heller ikke her kritikken har kommet – den omhandler arrangementene våre. Så min bønn til alle arrangører der ute: Dette SKAL være enkelt, dette SKAL vi klare sammen! 

 

Christian Ibenfeldt 

 

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV