2Grenseløs idrettsdag i Skien.jpg

Tildeling av post 3-midler

NBTF bestemte etter et tøft år at klubber og regioner skulle få mulighet til å søke støtte til bredde-prosjekter inn i neste sesong. NBTF ved breddekomiteen har etter søknader fra klubbene og regionen fordelt over 900 000 kr. til bredde og rekrutteringsprosjekter. Vi gleder oss til å se mye aktivitet og fremgang i prosjektene utøver høsten.

Her følger tildelingen:

Klubb/Region

Søknadssum

Tiltak

Tildelt sum

Region sør

125 000

Inkludere para i regionstiltak

15000

Fornebu

60 000

Inkludering og intergrering av utøvere med minoritetsbakgrunn

35000

Heros

59 400

Rekrutteringsprosjekt

35000

Stord 1

60 000

Samlinger for paraspillere både fra Stord og regionen

30000

Stord 2

60 000

Rekrutteringsprosjekt.

40000

Klemetsrud IL 1

20 500

Rekrutteringsprosjekt.

20500

Klemetsrud IL 2

37 500

Beholde utøvere og utvikle samarbeid mellom klubber

20000

Fokus

50 000

Beholde utøvere/kickstarte sesongen - lavere egenandeler

40000

Oslo BTK 1

50 000

Rekrutteringsprosjekt.

30000

Oslo BTK 2

10 000

Rekruttering para

10000

Askim

10 000

Vise frem bordtennis på utebordet i Askim

10000

B72 1

60 000

Rekrutteringsprosjekt

40000

B72 2

60 000

Rekruttering av parautøvere

35000

Dal

50 000

Rekrutteringsprosjekt

35000

Larvik

60 000

Rekrutteringsprosjekt

40000

Region midt, Ålesund, Tingvoll og Stjørdal

60 000

Skolemesterskap - rekruttering

40000

Notodden 1

59 000

Pararekruttering og trening

25000

Notodden 2

38 000

Beholde og utvikle trenere

23000

Hardanger

57 800

Rekruttering, ungdomstrenere og para

45000

Hvam

24 000

Trenerutvikling for å bedre rekruttering

20000

Trondheim og region midt 2

70 000

Paraprosjekt

40000

Region midt og Trondheim

60 000

Skolemesterskap i Trondheim, tilbud til alle skoler

30000

Region vest

25 000

Julesamling i regionen

25000

Fjell

60 000

Rekrutteringsprosjekt

40000

Laksevåg 1

50 000

Rekruttering, jentesatsing og trener 1

40000

Laksevåg 2

10 000

Sommeråpen hall

 

Kobra 1

16 000

Egne treninger for parautøvere

16000

Kobra 2

25 000

Ungdomsprosjekt

25000

Bergen PIL 1

60 000

Trenerutvikling og rekruttering

50000

Bergen PIL 2

59 600

Spillerutvikling

 

Bærums verk

36 000

Bedre tilbud til lavinntektsfamilier og ressurssvake grupper.

30000

Region øst

47 500

Lavterskelturneringer i regionen

15000

Region nord

30 000

Rekrutteringstiltak, skolebesøk og kompetanseheving i klubbene

30000

Samlet søknadssum

1 435 300

Samlet tildelt sum

929500

 

STIGA TTEX Norsk Tipping IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell