Christian.jpg

Styremøte 7 juni: NBTF gi støtte på ca. 1 million til alle klubber og regioner som søkte

I en sesong der vi dessverre har hatt alt for lite aktivitet rundt bordtennisbordet, ble det siste styremøtet før sommerferien avholdt – nok en gang på Teams… 

Hovedsak for møtet var tildelingen av sårt tiltrengte post 3-midler. Det er svært gledelig at vi har fått så mange søknader – noe som tyder på at mange har tenkt å ta i et ekstra tak når restriksjonene slipper tak. Norsk idrett har mistet ca 10% av medlemsmassen og bordtennisfamilien er intet unntak: Tallene fra 2020 viser en nedgang på 5,4 %. 

NBTF har lagt ca 1 million i potten man kunne søke på, og det kom inn søknader på litt over 1,6 millioner totalt. Sektor bredde innstilte på å gi støtte til alle klubber og regioner som søkte, men summene er noe justert. Vi håper at alle tiltakene det er søkt på blir mulig å gjennomføre så fort som mulig. Styret og administrasjonen vil fortsette å se på muligheter for å «investere» i klubbene våre, og vi venter i skrivende stund på tilbakemeldinger på søknader om prosjektstøtte som også kan komme klubbene til gode. Samtidig jobbes det fortsatt med utbedring av kurs-tilbudet vårt.  

Det ble videre informert litt om saker fra NIF-tinget, der bl.a et felles norsk varslingssystem ble vedtatt. Vi skal selvfølgelig også være en del av dette. Inntil videre vil vi ha vårt eget som blir å finne på den nye nettsiden vår som lanseres denne uken (presentasjon på åpen time på onsdag).  

Progresjonen i forberedelsene til EM 2023 ble også presentert, og ansettelse av «event director» som skal lede arbeidet helt til mål ble diskutert. Vi er trygge på at personen som får tilbudet både har kompetansen og stå-på egenskapene som skal til for å gjøre dette til en suksess. De forskjellige arbeidsgruppene begynner å ta form, og noen har allerede startet arbeidet. Denne uken skal EVOC i møte med ETTU for forhandlinger rundt kontrakten.   

Kontraktene til Gundars Rusis (klubb/trener-utvikler) og Bastiaan Burgering (VI-prosjekt para) er videreført.  

Det nasjonale treningssenteret på Fornebu er nå historie med tanke på NBTF. Fornebu BTK har overtatt forpliktelsene her, og Bærum kommune har tilbakeført store deler av investeringen som ble gjort i sin tid.  

Terminlisten begynner å ta form, noe som har vært et krevende arbeid i disse korona-tider. Vi håper nå at vi er i mål og at arrangementene lar seg gjennomføre til høsten (og sen-sommer). NM for junior er igjen flyttet pga endringer i den internasjonale kalenderen og hall-utfordringer, men nå satser vi på at datoen blir stående.  

Sektor toppidrett informerte om gledelige resultater i PL-kvaliken i Slovenia der Nora Korneliussen gikk seirende ut, og sikret seg Tokyo-tur i august. Vi får derfor også muligheten til å spille lag (sammen med Aida). Marte kunne rapportere om heftige korona-tiltak, noe vi må belage oss på fremover også. EM i Polen står for døren, og i juli blir det EM for yngre i Kroatia. Landslagsledelsen vil ta en runde med de aktuelle spillerne og foreldrene mht risiko ved reiser og tiltak som kan bli aktuelle.  

Tildelingen av årets ildsjel vil bli gjennomført på Tinget i oktober. Styret har nå konkludert med hvem dette blir:) 

Til slutt vil jeg på vegne av styret og administrasjonen ønske dere alle en riktig god sommer. Lad batteriene så vi kan kjøre på når neste sesong starter, tidligere enn noen gang. 

STIGA TTEX Norsk Tipping IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell