Forslag.jpg

Velkommen tilbake til idretten!

Nå er det endelig at norsk idrett og bordtennis åpner igjen. I samarbeid med NIF vil vi markere denne gjenåpningen med kampanjen #tilbaketilidretten. Målet med kampanjen er å skape begeistring, idrettsglede, få tilbake alle medlemmer som har vært fraværende på grunn av pandemien og kanskje lokke til oss noen nye underveis.

For å bistå klubbene og Bordtennisforbundet i denne prosessen har NIF lansert en egen kampanjeside https://www.idrettsforbundet.no/tema/tilbake-til-idretten/ på hjemmesidene deres der man kan finne informasjon, råd og tips til rekruttering, veileder for arrangementer og annet materiell som kan brukes for å profilere denne gjenåpningen av idretten. 

Vi håper at mange av våre klubber lar seg inspirere og velger å benytte seg av denne kampanjen til å spre bordtennisglede til tidligere og nye medlemmer. For at vi skal nå ut til flest mulig ønsker vi at:

  • Klubbene benytter seg av kampanjemateriellet og laster ned maler, bilder, logoer og video
  • Del gjerne kampanjefilm eller eget tilpasset kampanjemateriell
  • Ha en lenke til kampanjesidene til NIF på deres egne flater som hjemmeside, Facebook eller instagram
  • Bruk logoen for å skape en felles gjenkjennelse og profil for aktivitetene

NIF kommer i tillegg til å promotere kampanjen på egne kanaler ved hjelp av egen kampanjefilm, og fra slutten av august/begynnelsen av september er det planlagt å utvide kampanjen nasjonalt på TV, radio, sosiale medier, YouTube, aviser osv ved hjelp av betalt annonsering. 

Lørdag 25. september planlegges det en landsomfattende markering med åpne idrettsarrangementer for store og små. Nye og gamle medlemmer, politikere, næringsliv, frivillige, publikum og andre interesserte kan inviteres i tilknytning til et planlagt bordtennisarrangement den dagen. Vi håper at dere som klubb kan sette av denne datoen og fortsetter markeringen med gode aktivitetstilbud til barn, unge og voksne ut i uke 39, 40 og 41. 

NBTF anbefaler også å ta kontakt med idrettskretsene for å høre om det finnes eventuelle støtte- eller tilskuddsordninger som klubbene kan søke om i forbindelse med kampanjen. 

Lykke til og vi ser frem til mye bordtennisaktivitet for både gamle og nye medlemmer i tidene som kommer! #tilbaketilidretten

STIGA TTEX Norsk Tipping IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell