Aida og Nora.jpg

NBTF åpner nye hjemmesider

NBTF åpner nye hjemmesider mandag 21. juni. NBTF styret gjorde vedtak om denne etableringen i februar i år etter ønske fra sektor media, og de siste fem månedene har redaktør Ghassan Chaer, med god støtte fra NIF Digital, gjort det operative arbeidet for å forberede lanseringen.

Ghassan Chaer forteller at etter intenst arbeid er de nye hjemmesidene nå på plass. Det betyr hjemmesider med langt bedre struktur, hjemmesider som er mye mer oversiktelig enn før og langt lettere å finne frem i, også i det historiske materialet.

De opprinnelige hjemmesidene ble etablert for drøye 20 år tilbake, og NBTF vil gjerne trekke frem alle som bidro i perioden frem til i dag. På vegne av alle bidragsyterne nevner Ghassan spesielt Lars Kristian Haraldsrud og Rolf Erik Paulsen, to utrettelige frivillige som har lagt ned mye viktig gratisarbeid for fellesskapet.     

De nye hjemmesidene inneholder også fem regionssider, der regionenes redaktører kan legge ut eget stoff. Klubbene oppfordres til å sende regionalt nyhetsstoff til egen regional web-redaktør, og nasjonalt stoff til NBTF web-redaktør.

Ghassan ønsker også tilbakemeldinger på hjemmesidene, både om gode idéer, eventuelle feil og mangler, samt hvilke forbedringer som ønskes.

Da gjenstår bare å gratulere oss selv med nye hjemmesider!

STIGA TTEX Norsk Tipping IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell