Stiga-Ligaen-Linus-Eiker.jpg

Innmelding av spillere som ikke har status som” Norsk spiller”

Innmelding av spillere som ikke har status som” Norsk spiller” skal skje innen 01.september 2021.

De som søker innen 1.september vil får innvilget spilletillatelse fra 01.09.2021 til 31.07.2022.

Husk alle utenlandske spillere som ikke har status som «norsk spiller» må meldes inn selv om de bor i Norge. Dette gjelder kun for spillere som skal spille i Stiga-Ligaen (eliteserien), Dameserien og 1 divisjon.

Unntak: «Norsk seriespiller»
Spillere som flytter til Norge med bostedsadresse og jobb i Norge iht. Folkeregisteret etter 1.september er også spilleberettiget. Her må spillerens klubb sørge for å gi beskjed til Rankingkomitèens i NBTF om registrering i Online ranking systemet. Dette må være bekreftet utført før spillestart.

Søknaden sendes til ghassan.chaer@bordtennis.no innen 01. september 2021.

 

UTENLANDSKE SPILLERE
Som utenlandske spillere regnes spillere uten norsk statsborgerskap.

INNBERETNING
Innmelding av spillere som ikke har status som” Norsk spiller” skal skje innen 1. september eller en uke etter siste terminfestede kamp i runde 7 (gjelder Eliteserie, Dameserien og 1. divisjon).

Antall utenlandske spillere
Lagserien er åpen for alle som har status som “norsk spiller”, «norsk seriespiller», eller er norsk statsborger. En klubb kan i tillegg benytte to utenlandske spillere som ikke har status som “norsk spiller”, «norsk seriespiller», eller er norsk statsborger, per seriekamp.

STATUS SOM «NORSK SPILLER»
Utenlandske spillere kan av NBTF etter søknad gis status som «norsk spiller», og vil i så fall i alle konkurranser ha spilletillatelse på lik linje med norske spillere. Status som «norsk spiller» kan gis til følgende grupper utenlandske spillere:

  • Spillere som har, og har hatt, fast bosted i Norge de siste fem år.
  • Spillere som har fast bosted i Norge og spiller i klassene Gutter/Jenter 15 og yngre.

Norsk seriespiller
Utenlandsk spiller som bor og jobber fast i Norge.

Kriterier:
– har meldt flytting til Norge i Folkeregisteret.
– har en jobb i Norge som varer minst 4 måneder og som er primærjobb Fordi det er mulig å registrere seg i Folkeregistret i Norge samtidig som man jobber og bor i et annet land så innføres en tilleggsregel: Klubber og NBTF kan sendes inn klage på at denne spilleren i praksis ikke har flyttet til Norge.

NBTF har myndighet til skjønnsmessig å vurdere og beslutte om spilleren regnes som «Norsk seriespiller».

STIGA TTEX Norsk Tipping IDRETTSBUTIKKEN.NO Amedia AS VT Profilering Cara AS Thon hotell