Bordtennis / Klubbguiden / Start ny bordtennisklubb

Start ny bordtennisklubb

Det er alltid hyggelig å se at det kommer nye bordtennismiljøer! Her ligger det informasjon om hvordan man går frem for å danne en ny klubb.

Har dere planer om å starte en ny klubb, så er det viktig at dere kontakter den lokale idrettskretsen så tidlig som mulig.

Idrettskretsen er de som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Norges Idrettsforbund og tilhørende særforbund. 

Som ny klubb kan det være problematisk å orientere seg i lover og regler som gjelder for idretten.

Ved å ta kontakt med idrettskretsen tidlig, så vil man få gode tips og unngå vanlige feil som f.eks.:

  • Gammel lovnorm som ikke er gyldig lenger,
  • Navn på idrettslaget som ikke kan bli godkjent,
  • Ikke valgt tilstrekkelig antall tillitsverv etc.
  • Dette vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordinært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes.
  • Dere kan også få hjelp med oppstart av ny klubb kan du få hos din region. 

 

Region Øst (Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland)
Region Sør (Aust- og Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud)
Region Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane)
Region Midt (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag)
Region Nord (Nordland, Troms, Finnmark)

Det er to måter å bli medlem av Norges Bordtennisforbund på:
1. Danne en helt ny klubb.
2. Starte en bordtennisgruppe innen et allerede etablert idrettslag.

 

1. Danne en helt ny klubb
Dersom dere vurdere å stifte et idrettslag, fleridrettslag eller særidrettslag, og ønsker å søke om opptak i NIF, tar dere direkte kontakte med idrettskretsen for bistand og veiledning i prosessen. 


2. Starte en bordtennisgruppe innen et allerede etablert idrettslag
Ved oppstart må følgende gjøres:
• Ta kontakt med det idrettslaget dere ønsker å starte en bordtennisgruppe i  Årsmøtet i dette idrettslaget må så godkjenne dannelsen av denne bordtennisgruppen. 
• Når dette er gjort send søknad til idrettskretsen klubben vil tilhøre. NB! Legg ved protokoll fra stiftelsesmøtet, oversikt over styret og navn på medlemmene, samt lover for klubben. 
• Idrettskretsen behandler så søknaden og oversender den til Norges Bordtennisforbund for endelig godkjenning.

STIGA TTEX IDRETTSBUTIKKEN.NO VT Profilering Cara AS Thon hotell Kongsberg Gerflor DNV Norsk tipping