Hvorfor arrangere?

  • Økonomi
  • Tilbud til spillere
  • Være aktiv mot media/sponsorer
  • Bygge klubb

Skal man arrangere stevner, lagserie etc. må man ha et mål. Kanskje det viktigste som ligger til grunn for et suksessfullt arrangement er økonomi. Tjener man ikke noe på å arrangere bør de andre gevinstene være såpass bra. Skal man legge mange, mange timer med dugnad, bør målet være å tjene noe på det.

Utenom økonomi er det mange andre gevinster med å arrangere. Man gir spillere i klubb, region etc. et godt tilbud enten lokalt, regionalt eller nasjonalt (også noen ganger internationalt). Med det samme kan man fronte klubben ut mot media og sponsorer ved å aktivt bygge historier og engasjement ut mot nærområdet til klubben. Denne biten er mer viktig enn man ville tro. Det å vise seg fra en god side vil skape mer aktivitet og synlighet generelt.

Å arrangere skal ikke bare være et slit. Man har gode grunnlag for å inkludere mange, og med det skape noe sosialt rundt det, og i tillegg ha det litt morro. Det å få med seg foreldre, besteforeldre, sponsorer, spillere osv. med på å arrangere kan skape gode relasjoner til hverandre, og med det bygge en mer sammensveiset klubb. Få med alle på dugnad, det tjener hele klubben på!

Verktøy / maler

Arrangementsmanual - revidert_001

Åpnes i PDF

Manual for TT-Coordinator_001

Åpnes i PDF

I am message box. Click edit button to change this text.

I am message box. Click edit button to change this text.

Eksempler på dokumeter

Trykk på plusstegnene under for å se flere eksempler på hver kategori

Andre dokumenter