Ytterligere åpning for barne- og ungdomsidrett til og med 19 år

  372
  Mange lovende ungdommer i Hordacupen i Olsvikhallen. Her er det fire beste spillerne.

  Regjeringen besluttet i dag å åpne for all barne- og ungdomsidrett til og med 19 år på grupper inntil 20 personer, fra 1. juni. Enkelte kontaktidretter vil kreve særskilte smittevernsregler før oppstart. Svømmehaller åpner også 1. juni. Det er ennå uavklart når toppidretten kommer igang for fullt. Norges idrettsforbund er i dialog med myndighetene om dette.

  Nye regler
  Klubbene kan arrangere interne treningskamper, men ikke på tvers av andre lag og klubber.
  Fra 1. juni vil også svømmehallene åpne for svømmeopplæring og organisert svømmetrening. Det betyr at det er tillatt med organisert svømming når aktiviteten gjennomføres i tråd med smittevernreglene. Helsemyndighetene vil komme med egne anbefalinger for svømmehallene.

  Fortsatt restriksjoner
  Selv om barne- og ungdomsidretten nå vil komme i gang med tilnærmet normal trening, vil det fortsatt være restriksjoner knyttet til enkelte kontaktidretter og konkurranser. Det vil også være tydelige smittevernsregler for utøvelse av idrettslig aktivitet. Den reviderte veilederen, for barne- og ungdomsidretten vil gjelde fra 1. juni.
  Ny smittevernveileder for idretten er oppdatert her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/endringslogg

  NBTF henvise spesielt til behandling av utstyr og ball

  • Trener/leder organiserer oppsett av alt utstyr og vasking av dette før/etter trening
  • Unngå berøring av barrikader, nett, stolper og øvrig utstyr
  • Alt utstyr som berøres vaskes etter berøring
  • Det skal være tilgang til Antibac før, under og etter trening