web-løsningen Gode idrettsanlegg – GIA

  86

  VELKOMMEN til web-løsningen Gode idrettsanlegg – GIA

  På vegne av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), Kulturdepartementet avdeling for sivilsamfunn og idrett (KUD) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – Senter for idrettsanlegg og teknologi (NTNU SIAT), ønsker vi velkommen til den norske web-løsningen for idrettsanlegg, som lanseres av Kulturministeren på NIFs Ledermøte fredag 3. juni 2016.

  Formålet med web-løsningen er å sikre og utvikle gode idrettsanlegg, som en viktig del av nødvendig infrastruktur for framtidig god helse og idrettsglede.

  Ambisjonen er at alle som på ulike måter involveres i idrettsanlegg, skal få nytte av GIA som en kunnskapsbase med relevant informasjon for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

  Felles web-løsning innebærer at innholdet skal kontinuerlig videreutvikles av NIF, KUD, NTNU SIAT og ikke minst på grunnlag av innspill fra de som benytter denne tjenesten.

  Som bruker av GIA vil du finne informasjon om ulike idrettsanleggstyper, planløsninger, materialvalg, økonomi og andre aktuelle tema.

  www.godeidrettsanlegg.no

  Bjørn Åge Berntsen       Gudrun Reikvam Leder SIAT                         Prosjektleder GIA