VM 2023 til Durban

176

Tekst  Kevin Johansen

På gårsdagens AGM, tinget til ITTF, ble det vedtatt at individuelt VM i 2023 skal avholdes i Durban i Sør-Afrika. VM avholdes som kjent nesten alltid i Asia eller Europa, det eneste unntaket hittil er i 1939 da Cairo avholdt mesterskapet.

Durban vant klart i avstemmingen der motkandidaten var Düsseldorf som hadde arrangementet for kun tre år siden. Det tyske bordtennisforbundet annonserte umiddelbart at de vil gå for arrangementet i 2025 da forbundet feirer 100-årsjubileum.

Det ITTFs historiske vedtak om å legge arrangementet til Sør-Afrika følger det internasjonale bordtennisforbundet opp en riktig og viktig trend om å legge store arrangementer utenfor de regionene der bordtennis har størst utbredelse, i et forsøk på å styrke den globale oppslutninga om idretten vår. Som kjent er Houston tildelt arrangementet for 2021, men dette vil trolig bli utsatt på grunn av coronaen.
Durban har tidligere arrangert VM i cricket og var tildelt samveldelekene for 0222, noe de måtte trekke seg fra på grunn av økonomi. I sin presentasjon av kandidaturet til ITTF sist uke kunne imidlertid kandidatbyen vise til gode planer for den finansielle strukturen av arrangementet.

Norsk bordtennis gratulerer Durban med tildelingen!

På AGM ble det behandlet en rekke forslag til endringer av konkurransereglement osv. Mange av forslagene var av veldig teknisk karakter og ikke spesielt interessante. Det japanske bordtennisforbundet la fram et forslag om endring av serveregelen, der man i stedet for å kaste ballen 16 cm opp, skulle kaste den over hodet. Dommerkomiteen så visse utfordringer med forslaget, blant annet ville det føre til at spillere med ulik høyde ikke kaster ballen like høyt, samt at man kunne bøye seg sammen under kastet slik at man måtte kaste ballen kortere. Forslaget fikk flertall, men ikke kvalifisert flertall fordi det kreves tre firedels flertall for regelendringer, og det falt derfor.

Dette var første gang AGM ble avholdt digitalt, noe som medførte at ikke bare delegatene kunne følge det. Opptak av hele AGM som inneholder en rekke interessante presentasjoner finner du på youtube her