Viktig informasjon til idrettslag om behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet.

  110

  Nye bestemmelser trer i kraft 1.juli i Norge.

  Nye EU-regler og oppdatert norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet får betydning for alle organisasjonsledd i norsk idrett. Vi har samlet informasjonen som idrettslag trenger. Følg linken til NIFs hjemmeside nedenfor. Fristen er utsatt fra 25. mai til 1. juli.

  Idrettslag som kun benytter seg av idrettens sentrale dataløsninger må først og fremst se veilederen for informasjonssikkerhet i idretten. Idrettslag som benytter seg av eksterne datasystemer må i tillegg sette seg godt inn i norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet for å møte kravene,

  Link: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-informasjon-til-idrettslaget-om-behandling-av-personopplysninger-og-informasjonssikkerhet.-nye-bestemmelser-trer-i-kraft-25.-mai-i-norge/

  Linken til veilederen:
  https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/b76bdf5aeef347cca131ff8c304ce40c/veileder-for-informasjonssikkerhet-i-idretten20.12.2017_s.pdf