Vi trenger ditt bidrag til en film om norsk idrett

  170

  Norges idrettsforbund skal produsere en film som viser bredden og mangfoldet i norsk idrett, og vi håper ditt idrettslag ønsker å være med!

  Filmen som blir laget skal appellere til følelsene, spenningen, gleden, forberedelsene, konsentrasjonen, fellesskapet – kjernen i hvorfor idretten er så viktig både som møteplass for barn, ungdom og voksne. Målet med filmen er å skape kunnskap og synliggjøre det viktige arbeidet og samfunnsrollen NIF og idretten har.

  Gjennom å vise mangfoldet i norsk idrett – fra barneidretten, dugnadsjobb fra frivillige, vaffelsteking, felles innsats, forberedelser, fellesskap, jubel og ikke minst toppidrett for både funksjonsfriske og funksjonshemmede, håper vi at vi kan skape en film som viser «Idrettsglede for alle».

  For at denne filmen skal bli så bra som vi ønsker så trenger vi hjelp fra deg! Har du lyst til at din klubb, deltaker kanskje blir synlig i denne filmen? Hvis ja, så ønsker vi video/bilde fra en av disse scenarioer. Det kan godt være arkiv materialet, eller at dere filmer litt med en mobiltelefon (liggende format på video). NB: Vi kan ikke garantere at alle innsendte innslag blir brukt i filmen.

  Internt og eksternt bruk
  Filmen skal brukes både internt i organisasjonen og eksternt. Aktuelle kanaler vil eksempelvis være: nettside, nyhetsbrev, sosiale medier, arrangementer, men også som en del av en presentasjon til nye samarbeidspartnere.

  Personvern
  Det er viktig at person/personene som er med i filmen/bilde har gitt tillatelse til ovennevnte bruk, og er innforstått med at han/hun deltar i en slik video.

  Send materiell til mona@try.no før 1. oktober!

  Tusen takk for ditt bidrag, sammen lager vi en film som skaper kunnskap og synliggjøre det viktige arbeidet og samfunnsrollen vi har!