Veteran

NBTFs veterankomité

Anne Haug
Leder
Mobil: 928 17 925
E-post: Anne.Haug@oed.dep.no

Svein Folkeson
Medlem
Mobil: 932 19 905
E-post: svein.folkeson@folkedata.no

Unni Halvorsen
Medlem
Mobil: 906 78 066
E-post: unni.halvorsen1@outlook.com

Ragnar Leffmann
Medlem
Mobil: 913 44 103
E-post: ragnar.leffmann@lyse.net

Ghassan Chaer
Sekretær
Mobil: 920 47 377
E-post: ghassan.chaer@bordtennis.no

Veterannyheter

Veterankomitéens oppgaver

Veterankomitéen er NBTFs fagkomité i veteransaker. Komitéen er underlagt Bredde- og rekrutteringsutvalget, og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.
Komitéen skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.

2. Mål
VK følger NBTFs målsetting om å få flere til å spille bordtennis.

3. Tilbud til veteraner
Komitéen skal ivareta NBTFs interesser i forbindelse med tilbud til veteraner. Det sosiale aspektet skal prioriteres.

4. NM for veteraner
Komitéen skal, sammen med arrangøren for NM for veteraner, arbeide for å få stor deltakelse i mesterskapet. Komitéens representanter skal stille seg til disposisjon for arrangøren ved premieutdelinger m.m.

5. Informasjon
Komitéen skal etablere informasjonsrutiner på NBTFs internettsider i samarbeid med NBTFs web-redaktør.

6. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
Komitéen skal arbeide for å utvikle veteransamarbeidet innen veterankomitéen i den Nord-europeiske bordtennisunionen, NETU.

7. Bordtennistinget og NBTFs styre
Komitéen skal utarbeide forslag til behandling på bordtennistinget og i NBTFs styre.

8. Internasjonale arrangementer
Komitéen skal legge til rette for og være en pådriver for å motivere norske veteraner til deltakelse i internasjonale arrangementer.

Et litet veteranklipp fra Irgens-arkivet

Her har vi et lite veteranklipp med Atle Irgens i aksjon fra 2014.

X