Veteran NM, Tidsskjema

257
Vikåsen BTK 2 laget for sesongen 2016/17

På Vikåsen NM-sider finner dere nå tidsskjema for arrangementet, samt siste oppdateringer/endringer i påmeldinger og sammensatte doublepar.

Som alltid i Veteran NM så er tidsskjemaet «stramt», men vi bruker hele 30 bord ved et par anledninger så vi føler oss trygge på at det skal holde! Vi kommer likevel til å prøve å ligge litt i forkant av skjemaet når det lar seg gjøre, og spillerne selv ønsker dette.

Vi minner om at fristen for å velge doublemakker selv blandt de som er ledige er nå førstkommende fredag (28.april) – etter det vil vi sette sammen ledige spillere på etter beste evne på egenhånd.

Vikåsen BTKs NM-Sider: http://www.vikasenbtk.net/nm-veteraner-2017/

Rolf  Erik Paulsen
Mobil: 920 64 636