Velkommen til ny hjemmeside for Norges Bordtennisforbund

77

Dette er norsk bordtennis sitt offisielle ansikt utad mot eksterne: både sponsorer, mulige nye spillere og andre samarbeidspartnere.

Det er også et nettsted for alle våre medlemmer hvor de skal kunne finne nyttig informasjon, men også kunne lese om hva som skjer. Vi håper å bidra til at vi bordtennisnerder blir enda mer sammensveiset og mer oppdatert med disse nye sidene.

Styret og administrasjon skal gjøre sitt ytterste for å formidle hva som foregår av sportslige saker, styrearbeid, diskusjoner, samt formidle tips både sportslig og administrativt. Vi alene kan ikke gjøre dette godt nok. Derfor har vi under Tor Hallaråker sin sektor Marked&Media opprettet en gruppe reaktører/bloggere som skal gjøre nettstedet attraktivt og stadig oppdatert med «lite olika». Den gruppen er ikke fullt ut bemannet enda.

Før dere leser videre:
Jeg vil få takke Rolf Erik Paulsen for hovedæren bak dette nye nettstedet. Masse timer med gratis dugnadsarbeid ligger bak dette. Jeg vil også få takke Lars Kristian Haraldsrud for mange dugnadstimer for å hjelpe Rolf Erik. Det er gledelig å se denne type dugnadsarbeid. Skal vi få vårt bordtennismiljø i Norge til å fungere så er det nettopp slikt frivilligshetsarbeid som skal til.

Vårt miljø har mange mennesker med ulik fagkompetanse. Hva er vel bedre enn å bidra med nettopp dette for fellesskapet. Tusen takk til dere.
Litt teknisk om nettstedet vårt.

 1. Nettstedet ligger i «skyen» med servere plassert i Norge.
 2. Det er laget i såkalt responsivt design – format. Det betyr at det skal tilpasse layout etter hva slags leserutstyr man benytter, PC, Ipad eller mobil. Menyer tilpasser seg, innhold legges under hverandre i stedet for å få scrollbars horisontalt.
 3. Produktet som benyttes er WordPress. Det er vel verdens mest benyttede plattform for slikt pr dags dato. Selve produktet er gratis, men vi betaler litt for å drifte det.Her vil vi da også få tekniske oppdateringer på selve plattformen. Vi har passet nøye på å ikke lage for mye spesialløsninger som vil skape konflikter ved en teknisk oppgradering av selve plattformen.

Litt om innhold / oppbygning

 • De siste nyhetene vises øverst på forsiden. Siste nyhet har alltid stort bilde. Alle nyheter skal ha et bilde. Dette krever stor innsats i å ta bilder for å slippe at de samme gamle bildene vises «over and over again».
  ==> herved oppfordres det til dere alle å sende inn bilder til oss. Dette sendes til: tor.hallaraaker@gmail.com
 • Deretter på forsiden kommer «Finn en klubb nær deg». Denne erstatter dagens liste med klubblinker. Her har man et kart og klubber markert og man kan søke seg frem. Ved siden av denne kommer «Bordtennis på 1-2-3» som er en nyttig hurtiglink til spillereglene våre (kortversjon).
 • Så kommer en nyvinning – BLOGGER
  Her vil det komme følgende kategorier etterhvert:

  • «Styrenytt». Både informasjon og diskusjon. Diskusjon skjer på egne Facebook-grupper. Link til dem inne i artiklene. Mest slike for temaer rundt sektor Toppidrett og sektor Arrangement.
  • «Landslaget» (kun seniorlandslagene + funksjonshemmede). Bilde og kort presentasjon av hver enkelt spille.
  • «Internasjonal bordtennis»
  • «Tips til klubbdrift»
  • «Sportslige tips».

  Hvis f.eks sektor Arrangement vil innføre endringer på noen arrangement eller reglement i fremtiden så vil vi lage en bakgrunnsartikkel for endringer med fordeler, ulemper samt evt kostnad. Deretter legges dette ut på en Facebook-gruppe hvor man kan kommentere. Altså at vi gjør hverandre klokere og sammen få frem alle faktorer slik at et endelig vedtak er best mulig fundamentert.

  Alle ska bli informert og alle skal bli hørt.

 • «NBTF informerer» er også bygd opp som en slags blogg.
  Her legger administrasjonen ut nyheter og saker å huske på
 • Så kommer «Nytt fra regionene» som også er i Bloggformatet
 • Til slutt kommer eldre nyheter enn de som er øverst.Legg merke til blafunksjonaliteten som skjer automatisk når man flytter seg nedover på siden.
 • I høyre kolonne har vi utsnitt fra terminlista med klikkbare linker. I tillegg «Hva skjer» med klikkbare emner.
 • Menyene
  • «Seriespill og Ranking» benytter funksjonalitet fra gammel løsning. De presenteres her i såkalte iFrames. Det betyr at gammel web-løsning må kjøre fortsatt. En omskriving av dette er en meget stor affære og det har vi ingen planer for foreløpig.
  • «Info – håndbøker»
   Her er kun de gamle håndbøkene i pdf-format. Her vil det ikke komme mer informajson.
  • Derimot kommer slik informajson nå her: «Kompetanse – Lover og regler»
   Dette er håndboka menyoppbygd på hjemmesiden vår. Dermed skal man enkelt finne frem her også med bru av mobiltelefon. Vi vet jo at dette er mye brukt f.eks ved regeltolkninger under stevner.Her er det nedlagt mye arbed for å få implementert dette. Dette blir meget bra.
  • Mye av det andre som stod i den gamle håndboka er også lagt på andre menypunkter, f.eks under menyen «Om NBTF».
 • Helt øverst til høyre på siden er et forstørrelsesglass.
  Det kan trykkes om man vil søke etter et ord for å få opp alle artikler som har det ordet. Denne bør brukes mye.Vi kan nok påstå at vi på en del administrative områder også kan si at vi er langt fremme internasjonalt. Kanskje ikke bare fordi vi er så flinke, men like mye at de andre forbundene ikke her har «tatt grep». Rolf Erik Paulsen er «vår mann» her og har utviklet begge delene. Jeg tenker her på 2 punkter.

  • a) Rankingsystemet vårt på websidene.
  • b) Håndboka menyoppbygd på websidene

  Som avslutningskommentar kan sies at denne websiden på nåværende tidspunkt ikke er ferdigutviklet. Vi lanserer den nå og fortsetter videreutviklingen.
  mvh
  Erik Lindholm
  President Norges Bordtennisforbund