Velkommen til NBTFs 49. Ting

103

Norges Bordtennisforbund avholder sitt 49. ordinære Ting i Bergen, på Thon Bergen Airport Hotell, 20.-21. mai.

Det er totalt 56 som har meldt sin ankomst, og det er gledelig at NIF også stiller med styremedlem Marit Roland Udnæs som sin representant.

Vedlagt som link ligger NBTFs Årsberetning for perioden 2015 – 2016 samt Tingdokumentet som inneholder en oversikt over representanter, budsjett 2017 og Valgkomiteens innstilling.

Vi ønsker alle påmeldte hjertelig velkommen til Bergen og årets Ting.

Med hilsen

Norges Bordtennisforbund

Svenn-Erik Nordby                                                Erik Lindholm

Gen.sek                                                                     President

NBTFs Årsberetning 2015-2016

NBTF Tingdokument 2017